Velikost jater na ultrazvuku (přednáška o diagnostikovi)

5 minut Autor: Irina Bredikhina 370

  • Kritéria pro hodnocení jater na ultrazvuku
  • Digitální indikátory
  • Změna ukazatelů
  • Jaké nemoci jsou doprovázeny odchylkami ve velikosti od norem
  • Související videa

V hepatobiliárním systému lidského těla je nejdůležitější roli přiřazena žláza vnějšího vylučování - játra. Tento orgán je aktivní v procesech rozpadu, depozice (depozice), metabolismu a syntézy živin (bílkoviny, tuky, sacharidy). Jednou z hlavních funkcí žlázy je neutralizovat toxiny, jedy, produkty rozpadu.

Poruchy funkce jater vedou k problémům nejen hepatobiliárního systému a zažívacího traktu, ale i celého organismu. Stav jater je určen laboratorními testy a hardwarovými lékařskými prohlídkami. Nejběžnějším diagnostickým postupem je ultrazvuk. Struktura, kontura, velikost jater jsou podle ultrazvuku normální, u žen a mužů mají určité parametry a liší se od dětí.

Při srovnání výsledků ultrazvuku s normami může lékař určit onemocnění nebo patologickou změnu v orgánu. Popularita ultrazvukové diagnostiky je způsobena informativností metody, její dostupností, nízkými náklady, neškodností a bezbolestností pro pacienta, absencí kontraindikací.

Kritéria pro hodnocení jater na ultrazvuku

Ze všech žláz s vnější a vnitřní sekrecí v těle má největší velikost a hmotnost játra. V průměru železo váží asi jeden a půl kilogramu u mužů a 1200 g u žen. Ostatní ukazatele jater podle pohlaví se liší jen málo. V dětství železo roste s dítětem, dokud nedosáhne průměrné velikosti..

Ultrazvukové vyšetření hodnotí zdraví jater podle několika kritérií:

  • velikost orgánu (délka, šířka, tloušťka, šikmá vertikální a kraniokaudální velikost);
  • struktura a obrysy (obrysy) jaterních laloků
  • echogenicita (vodivé a reflexní vlastnosti ve vztahu k ultrazvukovým vlnám v diagnostice);
  • žíly a cévy.

Digitální indikátory

Podle anatomických norem by velikost jater u zdravého člověka měla odpovídat následujícím ukazatelům. Pravý lalok: tloušťka (plnost), šikmá svislá velikost, délka - od 110 do 130 mm, ne více než 150 mm, od 110 do 150 mm. Úhel pravého laloku je ideálně 75 stupňů.

Levý lalok: výška nebo kraniokaudální velikost, tloušťka nebo velikost předozadního kloubu - ne více než 100 mm, respektive asi 70 mm. Úhel levého laloku je 45 stupňů. Celá žláza: délka, velikost příčného parametru, tloušťka (velikost jater v sagitální rovině) odpovídají - od 140 do 180 mm, od 190 do 230 mm, od 100 do 120 mm.

Velikost jaterní portální žíly obvykle nepřesahuje 13 mm, vena cava 15 mm, slezinná žíla 10 mm a tepna 7 mm. Tepna by měla být obvykle 5–7 mm. Velikost společného žlučovodu je dvakrát menší než parametry duté žíly. Zdravý orgán představuje homogenní struktura skládající se z malých zrn. Játra by měla být bez výčnělků a prohlubní se zřetelnými obrysy hranic.

Indikátorem echogenicity je rychlost a stupeň odrazu a absorpce ultrazvukových vln buňkami. Ultrazvuk ukazuje, kolik je jaterní tkáň schopna přenášet ultrazvuk. Vlny jsou méně absorbovány a rychleji se odrážejí, když je množství tekutiny v tkáních příliš nízké. Převaha kapaliny naopak podporuje absorpci vln. Nafouknuté nebo podceňované údaje o echogenicitě naznačují poruchy funkce žlázy a přítomnost patologií.

Změna ukazatelů

Pokud se tento nebo ten normální indikátor změní ve směru snižování nebo zvyšování, můžeme hovořit o přítomnosti abnormálních procesů a vážných onemocnění.

Pokud neexistují žádná jasná ložiska zánětu a změny v aktivních buňkách jaterního epitelu (parenchymu) jsou rovnoměrně rozloženy po celé žláze, každá samostatná část orgánu odráží vlny různými způsoby, tj. Echogenicitu jaterních změn. V protokolech lékařského výzkumu je tato situace skryta pod nápisem „difúzní změny“.

S růstem jater je podezření na zvýšení jeho objemu (hepatomegalie), steatózy (mastná hepatóza) nebo kardiogenní ischemické hepatitidy (onemocnění přímo souvisí s činností srdce a cév). Pokud klesá vodivost ultrazvuku, je to známka zadržování vody a bobtnání. Použitým lékařským termínem je hypoechoicita.

Hyperechogenicita nebo nadhodnocená vodivost vln je charakteristická pro změny ve složení tuku, přítomnost onkologických procesů, polycystických a hepatitid (včetně alkoholické etiologie), cirhózy. Přítomnost místních tmavých skvrn různých tvarů a velikostí na obrázku naznačuje duté útvary v játrech (cysty). Tyto patologie mohou být vrozené a získané.

Ty jsou rozděleny do dvou typů:

  • parazitický (echinokokový), vyvolaný helminthickou invazí
  • traumatické, ty, které orgán dostal v důsledku mechanického poškození.

Zhutnění struktury žlázy na pozadí zvýšené echogenicity může být indikátorem vytvořeného benigního angiómu nebo mastného nádoru (lipomu). Také benigní novotvary jsou určeny zakřivením cév jater a jeho tvarem.

Jaké nemoci jsou doprovázeny odchylkami ve velikosti od norem

Ultrazvukové vyšetření s vysokou spolehlivostí určuje řadu onemocnění hepatobiliárního systému, hlavní jsou:

  • rány, mechanická zranění, prasknutí;
  • hnisavé zánětlivé léze (abscesy), hepatitida jakékoli etiologie, dystrofické změny způsobené metabolickými poruchami v buňkách žlázy (mastná a cholestatická hepatóza) - zánětlivá onemocnění;
  • cysty, nádory, lipomy, angiómy (novotvary různé povahy);
  • vaskulární patologie;
  • infekční zánět žlučovodů (cholangitida);
  • porážka hlístů;
  • smrtelné onemocnění jater (cirhóza);
  • nadměrný růst pojivové tkáně s jizvami (fibróza).

Pro podrobnější vyšetření mohou být pacientovi navíc doporučeny další hardwarové techniky: duodenální intubace (diagnostika s parenterální injekcí dráždivé látky), rentgenová nebo rentgenová cholangiografie, MRI cholangiografie.

Játra jsou jediným orgánem se schopností samoregenerace, ale bez ohledu na zdraví a jeho schopnosti jsou omezené. Nemoci hepatobiliárního systému jsou vždy závažné patologické stavy s nucenou změnou životního stylu. Žlázu byste neměli vystavovat nadměrnému stresu ve formě alkoholu, nezdravých jídel, tučných jídel.

Optimální rychlost ultrazvuku jater

Játra jsou poměrně důležitým orgánem, jehož patologický stav může ovlivnit celkovou pohodu a práci celého organismu. Její práce se neomezuje pouze na syntézu žluči a spočívá také v syntéze různých strukturních prvků, koagulačních faktorech a eliminaci toxických sloučenin. Selhání těchto funkcí musí být zjištěno co nejdříve, aby se předešlo nebezpečným podmínkám, při nichž pomáhá ultrazvukové vyšetření jater. Při stanovení diagnózy po ultrazvuku jater lékař zkoumá odchylky od normy.

  1. Velikost varhan a kontury
  2. Normy jaterních struktur u dětí podle věku
  3. Echogenicita tkáně
  4. Žlučník

Velikost varhan a kontury

Od svého objevení ultrazvuková vlna významně rozšířila diagnostické schopnosti medicíny. Vyšetření hlavního detoxikačního orgánu odhalí sebemenší defekty jeho struktury a přítomnost patologických inkluzí, růstových zón a vývojových anomálií. Normální velikosti jater jsou stanoveny na základě dlouhodobých statistik a jsou konstantní hodnoty. Stupeň odchylky tohoto parametru se rychle stanoví na ultrazvuku pomocí lineárních měření diagnostického zařízení.

Kvalita zobrazení během ultrazvukové diagnostiky závisí na tom, zda byla příprava na ultrazvuk jater správná.

Vzhledem k tomu, že játra mají poměrně velké parametry vzhledem k sousedním orgánům a lobární strukturu, její velikost se odhaduje v částech:

  1. Pravý lalok tvoří většinu hmoty orgánu a ve větším rozsahu obvykle nepřesahuje 13 cm při absenci patologie.
  2. Levý lalok je přibližně poloviční než pravý, jeho normální délka je určena 6-8 cm.

Přirozeně jsou tyto charakteristiky průměrnými hodnotami u dospělých. Normální hodnoty umožňují malou korelaci s vysokými nebo nízkými pacienty, hustou nebo štíhlou postavu.

Velikost jater na ultrazvuku nejčastěji překračuje doporučené hodnoty. Růst hlavní látky jater může být spojen s aktivním zánětlivým procesem, když se v něm objeví echinokoková cysta nebo struktura nádoru. Rakovinové procesy z jiných orgánů mohou způsobit metastázy, jejichž oblíbeným místem zpoždění jsou játra, což také neumožňuje mít normální ukazatele.

Pokles velikosti jater je zřídka detekován a je obvykle spojen s odstraněním části orgánu, přítomností nekrotické tkáně.

Obrysy zdravého orgánu mají obvykle správnou délku v kombinaci s hladkým povrchem. Přítomnost hrbolů a nepravidelností naznačuje patologický proces, kterým může být cirhóza, metastatické šíření. Vyhodnoťte pomocí ultrazvuku a úhlu jater, jehož zaoblení naznačuje, že krev v orgánu stagnuje, nejčastěji na pozadí primární srdeční patologie.

Normy velkých cév jater a žlučovodů:

Normy jaterních struktur u dětí podle věku

Echogenicita tkáně

U dospělých by echogenicita jaterní tkáně měla mít obvykle stejné vlastnosti v celé struktuře, pokud lékař vidí změnu indikátorů, pak píše, že je zvýšena echogenicita jater nebo hypoechoická formace v játrech. Tento koncept implikuje fyzický proces založený na vlastnostech ultrazvukové vlny. Reakce jater na instrumentální působení by měla být jednotná v celé vyšetřované anatomické oblasti, což odpovídá projekci jater.

K heterogenním ložiskům echogenicity dochází v následujících případech:

  1. Při cirhóze jater se ultrazvuk odráží na různých frekvencích, protože v orgánu se tvoří husté destruktivní hrbolky. Jejich výskyt je kompenzačním procesem, protože játra mají velký potenciál k samoléčení. Regenerace poškozených hepatocytů je možná během jejich reverzibilního procesu, kterým není cirhóza. Proto se v játrech objevují drsné prvky pojivové tkáně..
  2. Některé strukturní formace mají netypickou echogenicitu. Mohou to být dutiny plné cyst. Jejich hladký povrch často zaměňuje diagnostický obraz, ale echogenicita umožňuje identifikovat jejich rysy.
  3. V játrech se mohou tvořit benigní nádory ve formě spletitých cév. Často existují po dlouhou dobu a klinicky se neprojevují, ale je nutné je sledovat pomocí ultrazvuku, aby nedošlo k jejich nadměrnému růstu a stlačení cévních svazků jater.
  4. Vlastní metastázy a maligní nádory mají také výraznou echogenní hustotu, která neodpovídá normě jaterního ultrazvuku.

Nelze jednoznačně mluvit o vlastnostech detekované oblasti s abnormální echogenicitou. Závěr ultrazvukového skenování obvykle popisuje pouze určitou formaci v jaterní tkáni, jejíž povahu je třeba objasnit pomocí řady dalších analýz a instrumentálních studií, podobných dekódování ultrazvuku jater.

Žlučník

Tento fyziologický rezervoár, který je neoddělitelný od jater, se při každém diagnostickém ultrazvukovém vyšetření zkoumá z hlediska shody s normou. Žlučník a játra jsou nejen neoddělitelné z hlediska anatomického původu, ale jsou také spojeny obecnou fyziologií a funkčností. Onemocnění jater se odrážejí v rezervoáru žlučníku, ucpání jeho kanálů způsobuje dysfunkci hepatocytů.

Normy týkající se žlučníku jsou stanoveny takto:

  1. Jeho podélné hardwarové měření by nemělo přesáhnout 7 cm.
  2. Měří se také tloušťka stěn žlučové nádrže, nejvíce fyziologický indikátor je 2-3 mm.

Objem bubliny se může měnit ve dvou dynamických směrech:

  1. Snížené parametry adnex jsou výsledkem jejich atrofie a podvýživy. K tomu může dojít na pozadí sousedních zánětlivých procesů, jeho vrozené funkční nedostatečnosti, získané biliární dyskineze.
  2. Močový měchýř naplněný žlučí se přirozeně zvětšuje. Odtoku brání tvorba mechanických bariér, které mu brání ve formě kamenů, kamenů, helminthických invazí. Kritická hyperextenze s enzymatickou šťávou a hlenem odpovídá vodnatelnosti orgánu.

Normální stav močového měchýře je zaznamenán, když je v něm přítomno mírné množství žluči. Prototypem kamenů v něm může být písek, který je ultrazvukem detekován jako hustý sediment. Je také možné identifikovat vrozené zúžení nebo polypy v močovém měchýři, které vyžadují pouze pozorování, pokud nepřinášejí fyziologické poškození.

Hodnocení normální velikosti jater ultrazvukem nutně zahrnuje měření průměru společného žlučovodu. Jeho optimální indikátor až do 9 mm indikuje normální vylučování žluči pro trávicí potřeby. Více než 1 cm potrubí v průměru naznačuje žlučovou stagnaci.

Jednoduché a bezbolestné vyšetření jater pomocí ultrazvuku hodnotí orgán podle mnoha parametrů. Závěr tohoto vyšetření se často stává klíčovým v diagnostice a prognóze objemu terapeutické nebo chirurgické léčby..

Indikátory velikosti jater jsou u dospělých na ultrazvuku normální

Pro objasnění diagnózy v případě podezření na onemocnění tohoto orgánu a žlučových cest musí být známy parametry jater. Normální velikost jater u dospělých na ultrazvuku závisí na pohlaví osoby a výrazně se liší od dětských ukazatelů.

Význam orgánu pro zdraví

Játra mají v těle mnoho funkcí a bez normálně fungujícího orgánu čelí člověk smrti. Pokud je přežití možné bez jedné ledviny, dělohy nebo štítné žlázy, pak bez jater, stejně jako bez srdce, ne.

Zde jsou přiřazené funkce:

  • neutralizace toxinů vznikajících při používání škodlivých potravin, alkoholu, drog a dalších látek, které tělo považuje za zdraví škodlivé;
  • štěpení a odstranění přebytečných produkovaných enzymů, toxinů, hormonů, které se tvoří během aktivního metabolismu;
  • akumulace vitamínů a minerálů, které se pak v případě potřeby postupně spotřebovávají;
  • játra se přímo podílejí na trávení, napomáhají produkci žluči - důležité trávicí tekutiny;
  • orgán je zodpovědný za produkci bílkovin v krvi, díky čemuž se normálně sráží a zajišťuje správné imunitní reakce. Játra také produkují bílkoviny, které se podílejí na přenosu hormonů a enzymů;
  • orgán se také podílí na metabolismu sacharidů, přeměňuje glukózu, glykogen. Játra jsou tedy zodpovědná za normální hladinu energie v lidském těle;
  • plní funkci rezervního zdroje krve v případě masivní ztráty krve. Játra hromadí krev a v případě poranění se cévy ostře zúží, poté se uvolní potřebná krev do systémů, které to naléhavě potřebují.

To stačí k vytvoření představy, že velikost jater, jejich prudká změna, bude znamenat určité problémy v orgánu..

Kritéria pro hodnocení tělesného filtru pro ultrazvuk

Játra jsou největší žlázou v lidském těle. U žen jeho hmotnost dosahuje 1200 g a u mužů - 1,5 kg. Jinak se ukazatele mírně liší. V dětství se vyvíjí postupně. Během ultrazvuku jsou studovány následující parametry:

  • struktura a obrysy akcií;
  • délka, šířka, tloušťka jater, stejně jako vertikální a kraniokaudální rozměry;
  • stav krevních cév a žil;
  • echogenicita (chování ve vztahu k expozici ultrazvukovým vlnám).

Velikost jater je také obvykle určena ultrazvukem spolu s takovými indikátory, jako je umístění orgánu. Patologii můžete podezřívat průchodem žlázy pod nebo za kostmi, kvůli které se začne vydouvat.

Technika průzkumu

Pro stanovení spolehlivých parametrů a velikosti jater je nutné správně provést ultrazvukové vyšetření. Zákrok patří k absolutně bezpečným a bezbolestným diagnostickým metodám, které nevyužívají invazivní zákroky.

Při zákroku se pacient musí svléknout do pasu a ležet na gauči na zádech. Lékař poté nanese gel na kůži nebo zařízení, aby zlepšil vedení zvuků. Poté bude pohybovat senzorem nahoru a dolů, stejně jako v různých směrech, aby určil vlastnosti orgánu..

Během vyšetření používá specialista některé nástroje, pomocí kterých měří velikost výsledného obrazu. Během postupu se stav každého laloku zkoumá z různých stran.

Digitální parametry jater u mužů a žen

Velikost orgánu může být ovlivněna životním stylem, fyzickou kondicí a dalšími faktory. Existuje však průměrná míra, ve vztahu k níž jsou přípustné malé odchylky u mužů:

  • celý orgán - jeho výška nepřesahuje 18 cm a nemůže být menší než 15 cm, zatímco délka je u indikátoru od 20 do 22,5 cm, zatímco tloušťka žlázy je od 10 do 12 cm. Šikmý řez je 15 cm;
  • pravý lalok je dlouhý 9,5-12,5 cm a ne více než 15 cm vysoký, minimálně 12 cm. Tloušťka pravého laloku je 11,5-13 cm s CWR do 15 cm;
  • levý lalok je dlouhý 10 cm, nic víc a až 3 cm vysoký, zatímco tloušťka může být 7 cm.

U žen se ukazatele budou lišit, i když mírně. Velikost závisí nejen na pleti člověka, ale také na skutečnosti, že ženy jedí a pijí mnohem méně škodlivých potravin. Velikost jater je normální pro ultrazvuk u žen bude následující:

  • celková délka je nejméně 18,5 cm, ale maximum, stejně jako u mužů, je až 22,5 cm. Tloušťka orgánu dosahuje 12 cm. Výška je v největší oblasti až 18 cm. KVR - 15;
  • délka pravého laloku dosahuje 12,5 cm s minimem 8,5 cm. Tloušťka pravého laloku může být nejméně 11, ale ne více než 13 cm, a výška - od 11 do 15;
  • délka levé částice nepřesahuje 10 cm a výška je 3 cm, zatímco tloušťka levého laloku dosahuje 7 cm.

V obou případech u mužů i žen není velikost jater podle CWR pro levý lalok stanovena.

Studie orgánového parenchymu

Spolu s velikostí jater musí ultrazvuk určit parametry jaterního parenchymu, které zahrnují:

  1. Obecná echogenicita je indikátorem schopnosti žlázy přenášet ultrazvukové vlny. Zdravá játra normální velikosti předávají impulsy rovnoměrně. Pro srovnání lze echogenicitu srovnávat s pankreasem - měla by být stejná nebo mírně vyšší.
  2. Obilí. Normálně tento parametr vypadá jako jemnozrnný obraz na ultrazvukovém přístroji a strukturální abnormality nejsou patrné. Nemocný orgán může být pokryt velkými zrnky s různými vměstky a formacemi.
  3. Objemové neoplazmy. U zdravého člověka chybí bílé, černé a šedé novotvary.

Vyšetření cév a žil orgánu

Při měření velikosti jater pomocí ultrazvuku jsou krevní cévy studovány ve všech parametrech. Žlázou protéká několik důležitých žil:

  1. Portální žíla. Pokud člověk dýchá klidně, není nervózní, pak je průřez asi 13 mm. Krev normálně proudí do jater, zatímco zadržuje dech, rychlost průtoku krve zůstává do 24 cm za sekundu.
  2. Jaterní tepna. Za normálních okolností se u lidí větví na 2 větve, jejichž celkový průměr je 6 mm. Rychlost průtoku krve v této zóně dosahuje 75-70 cm za sekundu.
  3. Jaterní žíly. Struktura těchto prvků oběhového systému může být velmi odlišná. U některých pacientů se skládají z velkých cév, u jiných z malých. Pro průměrování indikátorů je obvyklé měřit příčný rozměr - od 5 do 10 mm.
  4. Kavalózní dolní žíla. Průměr konstrukčního prvku je 2,2 mm a odchylky by neměly být větší než 0,2 mm. Jakékoli parametry překračující tuto hodnotu nebo nedosahující normy naznačují možné vaskulární patologie.

Někdy je vyžadováno duplexní skenování - během něj jsou struktury během průtoku krve přemístěny.

Nemoci, které se vyskytují při změně velikosti jater

Velikost jater se může významně lišit od normy při úrazech a nemocech. Ultrazvuk může snadno určit přesné zvýšení nebo snížení orgánu, stejně jako změny v jeho dalších charakteristikách. Tímto způsobem můžete zjistit možnou příčinu porušení:

  • zamoření parazity a červy;
  • fibróza, to znamená změny v pojivové tkáni, které lze zvrátit;
  • cirhóza - nevratné změny, které mohou být obsaženy, ale orgán se nikdy nezotaví;
  • poruchy jaterních cév až po křečové žíly;
  • novotvary, včetně maligních a benigních nádorů, cysty, lipomy;
  • mastná nebo cholestatická hepatóza;
  • hnisavý zánět orgánových buněk;
  • virové infekce žlázy - hepatitida;
  • cholangitida - zánět způsobený infekcí.

V rámci prevence jaterních onemocnění je každé osobě prováděno pravidelné vyšetření na ultrazvukovém přístroji, aby se zjistila velikost jater - ať jsou normální. Orgán málokdy projevuje příznaky v počátečních stádiích onemocnění a nachází se pouze tehdy, když přechází do nevyléčitelných forem. Proto je důležité pravidelně podstupovat vyšetření nejdůležitějších orgánů a systémů..

Jaká velikost jater by měla být pro ultrazvuk normální?

Varování: mysqli_query (): MySQL server odešel v /var/www/blotos.ru/data/www/blotos.ru/wp-includes/wp-db.php na řádku 2024

Varování: mysqli_query (): Chyba při čtení záhlaví sady výsledků v /var/www/blotos.ru/data/www/blotos.ru/wp-includes/wp-db.php na řádku 2024

Hardwarové vyšetření - ultrazvuk jater je bezpečný a informativní postup. Zahrnuje použití senzorů s různými frekvencemi emitovaných vln, což umožňuje vizualizovat orgán, určovat strukturální poruchy a diagnostikovat nemoci..

Normální velikost jater u dospělých podle ultrazvuku, indikace k vyšetření, jaké jsou změny v tkáních žlázy - budeme podrobně zvažovat.

Ultrazvukové vyšetření jater u dospělých

Pokud máte podezření na patologii jater nebo orgánů hepatobiliárního systému, nejjednodušší a nejrychlejší způsob detekce problému je hardwarová studie jater. Ultrazvuk nevyžaduje speciální přípravu, provádí se rychle, bolestivé pocity během manipulace jsou vyloučeny.

Co ukazuje a čtení?

Ultrazvuk vnitřní žlázy umožňuje posoudit mnoho parametrů orgánu. Jedná se o šířku, délku a tloušťku, strukturu parenchymálních tkání, umístění orgánu a jeho pravý, levý lalok. Pomocí této techniky jsou detekovány cizí inkluze ve formě cyst, nádorů, hemangiomů.

Ultrazvukové vyšetření se provádí k určení zánětlivé reakce, traumatických poranění (prasknutí jater), za účelem posouzení stavu okolních tkání, krevních cév, lymfatického systému.

Diagnostický postup se provádí v těchto situacích:

  1. Hepatomegalie, která byla detekována kurlovskou technikou při počáteční schůzce (klepnutí prstem).
  2. Prudká změna barvy kůže, očních bílků a sliznic.
  3. Svědění kůže na pozadí vyloučení alergické reakce.
  4. Vysoká koncentrace bilirubinu.
  5. Bolestivé pocity, tíha a nepohodlí v oblasti pravého žebra (přerušovaně nebo neustále).

Ultrazvuk se doporučuje také při ascitu, traumatu břišní dutiny, podezření na maligní / benigní novotvary, parazitární onemocnění.

Když nemůžete udělat ultrazvuk?

Studie se jeví jako zcela bezpečný postup, proto je povolena i během těhotenství. Relativní zákaz zahrnuje narušení integrity kůže - dermatologické problémy, puchýře, popáleniny, rány doprovázené silnými bolestmi. Pokud je v případě nouze vyžadováno ultrazvukové vyšetření, pak lékaři neberou v úvahu relativní kontraindikace.

Norma pro dospělé

U dětí a dospělých se jaterní normy budou lišit. Faktem je, že žláza dorůstá do 17-18 let. Všechny výsledky získané při vyšetření se zaznamenávají do zvláštního formuláře, který pacient obdrží do svých rukou.

Normálně jsou játra ultrazvukem uvedena v tabulce (relevantní pro muže a ženy):

ParametrNormální indikátor (mm)
Tloušťka pravého laloku112-126
KVR (šikmá velikost pravého laloku svisle)Až 150
Délka pravého laloku110-150
Tloušťka levého laloku70
CCR (kraniokaudální velikost) levého lalokuAž 100 včetně
Celá délka těla140-180
Šířka celé žlázy201-225
Sagitální parametr90-120
Společný žlučovod6-8
Portální žílaAž 13
Průměr duté žílyAž 15
Vzdálenost lokalizace jaterních žil od ústAž 20
Jaterní tepna v oblasti hilu4-7

Jaterní tkáň

Pokud má člověk zdravé játra, diagnostický závěr říká, že orgán je echogenní, homogenní (homogenní). Na pozadí zvýšení nebo zvýšení echogenicity se objevují známky porušení funkčnosti žlázy.

Při cirhotických procesech jsou játra heterogenní, vytvářejí se úhly regenerace - místa patologické expanze parenchymálních tkání.

Novotvary lze diagnostikovat v jaterních tkáních. Cysta vypadá jako malá bublina s hladkými stěnami, uvnitř tekutá. U echinokokózy jsou cysty kulatého tvaru, mají masivní skořápku uvnitř tekutého obsahu.

Metastázy na pozadí poškození jiných orgánů vypadají jako četné nebo jednotlivé akumulace hyperechoických tkání, liší se velikostí.

Všechny tyto informace se v závěru nezadávají jako diagnóza, ale jako popis problému a jeho charakteristik.

Obrysy

Obyčejně jsou hrany hladké a ostré. Drsnost tkání naznačuje patologický proces - cirhózu, infiltraci tuků, destrukci hepatocytů v důsledku progrese virové hepatitidy.

Žlučník a jeho kanály

Ve většině případů s porušením jater existují problémy se žlučníkem, žlučovými cestami. Ultrazvuk proto zkoumá stav všech orgánů hepatobiliárního systému. Délka žlučníku se pohybuje od 50 do 70 mm, tloušťka stěn je normální pro dospělého 2-3 milimetry. Odchylka na kteroukoli stranu je patologie.

U zdravého člověka má žlučník malé množství tekutiny jednotné konzistence. Na pozadí onemocnění žlučových kamenů je vizualizován sediment, který se s postupujícím onemocněním transformuje na pevné inkluze - kameny.

Žlučovody spojují žlučník, játra a dvanácterník. Během vyšetření se dívají na průměr, norma je 6-9 mm, pokud je 1 cm nebo více, znamená to stagnaci. Z dalších patologických jevů spojených s kanály jsou vizualizovány stenózy, oblasti expanze, cysty.

Jaké jsou změny v játrech?

Pokud pacient začne bolet na pravé straně, pravidelně se mění nevolnost, barva moči (ztmavená) a výkaly (zesvětlená), je nutné provést ultrazvukové vyšetření, protože tyto příznaky naznačují poruchu funkce jater.

Homogenní jemnozrnná hepatomegalie

Když je žláza větší než normální, zatímco její struktura je homogenní, cizí inkluze se nenacházejí, pak to hovoří o nemocech:

ChorobaVysvětlení
Srdeční selháníUltrazvuk navíc vizualizuje patologickou expanzi jaterních žil, které obvykle nejsou viditelné. Průměr dolní duté žíly na pozadí vdechování / výdechu pacienta se nepřemění (mělo by to být normální).
Akutní hepatitidaZpravidla se kromě hepatomegalie nezjistí nic. Celkový obraz je v normálním rozmezí pro dospělé.
Tropická forma hepatomegalieSoučasně s nárůstem jater dochází ke změně velikosti sleziny ve větším směru..
SchistosomiázaNa pozadí hepatomegalie je patrné zesílení stěn portální žíly, její velké větve, zatímco okolní tkáně se vyznačují jasem. Někdy se slezina zvětšuje, určuje se fibróza jaterních tkání.

Hepatomegalie není normou. I když na ultrazvuku nejsou žádné další morfologické znaky, jsou nutné další studie.

Hepatomegalie s heterogenní strukturou

Zvýšení velikosti jater s heterogenitou struktury je zjištěno u řady onemocnění a patologických procesů:

  • Hepatomegalie, strukturní heterogenita, absence fokálních novotvarů - to vše jsou známky cirhotických procesů, chronické hepatitidy nebo infiltrace tukových orgánů. Ultrazvuk ukazuje zvýšení echogenicity, snížení počtu viditelných větví portální žíly. Někdy je výrazně snížena vodivost zvuku, díky čemuž nejsou hluboce umístěné části žlázy vůbec zobrazeny.
  • Hepatomegalie a strukturní heterogenita, přítomnost několika nebo jednotlivých ohniskových útvarů různých velikostí, tvarů a struktur, hovoří o makronodulárním typu cirhózy, abscesech, hematomech nebo lymfomech. U makronodulárního typu cirhózy ukazuje ultrazvuk transformaci vaskulárního vzoru, normální stroma a novotvary různých velikostí. A s abscesem je zaznamenán nárůst echogenicity, jedné nebo více inkluzí, které mají fuzzy kontury.

U lymfomu kromě hepatomegalie a heterogenity diagnostik vidí hypoechoické oblasti s fuzzy konturami.

Snížená játra a příčiny

Snížení orgánových parametrů je charakteristické pro cirhózu velkých uzlin. Současně studie ukazuje zvýšení echogenicity, deformace žlázy v důsledku tvorby jizev. Portální žíla je nezměněna nebo se zhroutila uvnitř orgánu, má zvýšenou velikost mimo žlázu. Někdy uvnitř žíly lze vizualizovat struktury, které jsou krevními sraženinami.

Osamělá formace v žláze

Může to být hemangiom, absces, cysta s hnisáním, metastázy, hepatom. Ultrazvuk nemůže tyto formace rozlišit, proto se při podezření na závažnou patologii doporučuje provést biopsii - odběr biologického materiálu za účelem dalšího výzkumu a diferenciace v laboratorních podmínkách. Podle statistik se jediná formace v játrech u 75% klinických obrazů jeví jako hemangiom.

Cystické novotvary

Etiologie cyst je odlišná. U solitární cysty vidí odborník lehký novotvar kulatého tvaru, okraje jsou jasné nebo nerovnoměrné, průměr je až 3 cm, cysty tohoto druhu jsou obvykle vrozené, kliniky nedávají, nepředstavují nebezpečí. Lékaři však doporučují biopsii, protože ultrazvuk nedokáže odlišit vrozenou cystu od parazitární inkluze.

Mnohočetné cysty v žláze jsou vizualizovány jako lehké novotvary různých průměrů, obrys je jasný a je pozorováno akustické vylepšení. S takovým obrazem je nutné vyšetření sleziny, ledvin a slinivky břišní, protože pravděpodobnost vzniku cyst v těchto orgánech je více než 70%.

U parazitární cysty je ultrazvukový obraz odlišný, protože morfologické znaky jsou způsobeny stadiem vývoje parazita, stavem stěn cysty, dutinami.

Normální velikost jater pomocí ultrazvuku

Normální velikost jater pomocí ultrazvuku se vypočítá podle parametrů laloků a segmentů. Každému rytmu jsou přiřazeny vlastní parametry. Obecné ukazatele vám umožňují vytvořit si názor na možné změny a procesy probíhající v orgánu. U dospělých a dětí existují dvě škály změn. Poloha orgánu Játra jsou umístěna na pravé straně hypochondria. Velká velikost orgánu znemožňuje vizualizovat jeho obecný obraz. K provedení analýzy je provedeno několik sekcí, podle výsledného souhrnného obrazu, z nichž jsou vyvozeny závěry. Při sčítání...

Břišní aorta s Dopplerem1500
Cévní doppler štítné žlázy2000
Dopplerovské vyšetření (bez porodního ultrazvuku)2000
Dopplerova studie (v kombinaci s porodnickým ultrazvukem)3500
Dopplerovské vyšetření penisu bez framy. zatížení2500
Dopplerovské vyšetření penisu s farmaceutickou zátěží bez nákladů na léky5000
Dopplerovské vyšetření penisu s pharm. náklad + náklady na léky8500
Dopplerovské vyšetření ledvin2000
Duplexní skenování tepen horních končetin2200
Duplexní skenování tepen dolních končetin2700
Duplexní skenování renálních tepen2300
Duplexní skenování žil horní končetiny2200
Duplexní skenování žil dolních končetin3000
Duplexní skenování krčních cév (krční a vertebrální tepny)3000
Vypálit na disk800
Zdraví ženy (ultrazvuk břišní dutiny, ultrazvuk močového měchýře, ultrazvuk pánevních orgánů, ultrazvuk mléčných žláz, ultrazvuk štítné žlázy, ultrazvuk ledvin a nadledvin)7000
Zdraví mužů (ultrazvuk břišní dutiny, ultrazvuk močového měchýře, TRUS, ultrazvuk šourku, ultrazvuk štítné žlázy, ultrazvuk ledvin a nadledvin)7000
Transkraniální duplexní skenování cév hlavy (TKDS)3000
3D ultrazvuk3600
Ultrazvuk maxilárních dutin2500
Porodnický ultrazvuk (příplatek +1 plod)1200
Ultrazvukové těhotenství až 12 týdnů2200
Ultrazvukové těhotenství (dlouhodobé)3000
Ultrazvuk břicha: játra, žlučník, pankreas, slezina2300
Ultrazvuk žlučníku (funkční test)850
Ultrazvukové vyšetření vaječníků (kontrola dominantního folikulu) folikulometrie1600
Ultrazvuk lymfatických uzlin (oblast 1)1000
Ultrazvuk mléčných žláz s regionálními lymfatickými uzlinami1600
Ultrazvuk močového měchýře1000
Ultrazvuk svalů pánevního dna (perineum)1200
Ultrazvuk měkkých tkání 1 oblast1350
Ultrazvuk jednoho kloubu1600
Ultrazvuk pánevních orgánů (transabdominální)1600
Ultrazvuk pánevních orgánů (transvaginální)1800
Ultrazvuk pánevních orgánů (transvaginální + transabdominální)2400
Ultrazvuk šourkových orgánů s CDC1600
Ultrazvuk spárovaných kloubů2600
Ultrazvuk ledvin1600
Ultrazvuk močového systému (ledviny, močový měchýř, močovody a nadledviny)2000
Ultrazvuk prostaty (transabdominální)1400
Ultrazvuk prostaty (transrektální)1600
Ultrazvuk prostaty (transrektální + transabdominální)2200
Ultrazvuk slinných žláz1500
Ultrazvuk štítné žlázy1800
Ultrazvuk kloubu1800
Echokardiografie (ultrazvuk srdce)3000
Holter (24hodinové monitorování EKG)3000
Registrace a dekódování EKG1100
Interpretace výsledků EKG z klinik třetích stran500
Ultrazvuk pro děti:
Rozšířený ultrazvukový screening pro děti 1 rok života (srdce, br / p, mozek, ledviny, kyčelní klouby)9850
Ultrazvuk kyčelních kloubů1700
Ultrazvuk mozku (neurosonografie)2000
Ultrazvuk brzlíku1500
Ultrazvuk srdce - ECHOKG (echokardiografie)3000
Ultrazvuk měkkých tkání1500
Cévní ultrazvuk4500
Ultrazvuk lymfatických uzlin1500
Ultrazvuk cév mozku (Doppler)3500
Ultrazvuk maxilárních dutin2500
Ultrazvuk břicha2400
Ultrazvuk štítné žlázy1800
Ultrazvuk pánve (břišní)2400
Ultrazvuk prsu1850
Ultrazvuk ledvin a močového měchýře2500
Ultrazvuk močového měchýře se stanovením zbytkové moči1300
Ultrazvuk ledvin1800
Ultrazvuk slinných žláz1500
Ultrazvuk žaludku (test sifonu vody)1700
Ultrazvuk žlučníku se stanovením funkce (cholecystografie)1900
  • "Moskevský doktor"
  • INN: 7713266359
  • Kontrolní bod: 771301001
  • OKPO: 53778165
  • OGRN: 1027700136760
  • LIC: LO-77-01-012765
  • "Chertanovo I"
  • INN: 7726023297
  • Převodovka: 772601001
  • OKPO: 0603290
  • OGRN: 1027739180490
  • LIC: LO-77-01-004101
  • "Protek"
  • INN: 7726076940
  • Převodovka: 772601001
  • OKPO: 16342412
  • OGRN: 1027739749036
  • LIC: LO-77-01-014453

Normální velikost jater pomocí ultrazvuku se vypočítá podle parametrů laloků a segmentů. Každému rytmu jsou přiřazeny vlastní parametry. Obecné ukazatele vám umožňují vytvořit si názor na možné změny a procesy probíhající v orgánu. U dospělých a dětí existují dvě škály změn..

Pozice orgánu

Játra se nacházejí na pravé straně hypochondria. Velká velikost orgánu znemožňuje vizualizovat jeho obecný obraz. Pro analýzu je provedeno několik řezů, podle závěrečného souhrnného obrázku, z nichž jsou vyvozeny závěry.

Při sumarizaci získaných dat odborník vyhodnotí obrysy, tvar a strukturu. Pro potřeby vyšetření byl orgán rozdělen do následujících částí:

V každém laloku se rozlišuje 8 segmentů, jejichž vyšetření vyžaduje podrobnou znalost parametrů zdravého orgánu. Povrch jater má několik depresí, aby těsně přiléhal k vnitřním sousedním orgánům.

Za normálních okolností není vazivový aparát viditelný. Koronální drážka je jasně viditelná. V souvislosti s věkovými rozdíly byly vyvinuty dvě tabulky parametrů. Viditelné vazy indikují přítomnost tekutiny.

Parametry orgánů dospělých

Pro podrobné vyšetření každého segmentu se játra zkoumají podél os: příčné a šikmé. Získaná měření jsou zanesena do tabulky, jejíž výsledky jsou porovnány se standardy.

Dospělý má následující jaterní parametry:

-celková délka jater? 14-18 cm;
-tloušťka? 11-12,6 cm;
-šikmé vertikální měření? 15 cm;
-délka? 11-15 cm;
-levý lalok (tloušťka)? 7 cm;
-výška? - 10 cm;
-příčný rozměr? 20,1-22,5 cm;
-sagitální velikost? od 9 do 12 cm.

Cévy a žlučovody jsou vyšetřovány bezchybně. Standardy pro tyto velikosti:

-celková velikost žlučovodu? 6-8 mm;
-portální žíla? <13 mm;
-jaterní žíly? 2-6-10 mm;
-dutá žíla? <15 mm;
-renální tepna? 4-7 mm.

Vyhodnocují se všechny faktory, struktura, kontury a stav tkáně. Po obdržení úplných dat se provede podrobné dekódování.

Norma jater dítěte

S ultrazvukem jater u dítěte data procházejí podrobnou analýzou podle škály parametrů, která zohledňuje věk dítěte.

U ročního dítěte je pravý lalok 60 mm, levý? 33 mm, portální žíla? 2,91-5,7 mm. Ve věku 3 let má dítě rozměry pravého laloku 72 mm, levé? 37 mm, portální žíla? 3,5-7 mm. V pátém roce života se pravý lalok zvětšuje na 84 mm, levý? 41 mm, parametry portální žíly? 4,3-7,6 mm. Ve věku sedmi let, pravý lalok? 96 mm, vlevo? 45 mm, portální žíla? 4,5-8,5 mm.

Devítileté mají velikost jater: že? 100 mm, vlevo? 47 mm, portální žíla? 4,9-9,5 mm. Od jedenácti do patnácti let se parametry pravého laloku nemění, levý lalok se zvyšuje ze 49 na 50 mm, portální žíla měří 5,1–10,6 mm. Osmnáctileté dítě má parametry: pravý lalok? 120 mm, vlevo? 50 mm, portální žíla? 7-12 mm.

Strukturální prvky

Ultrazvuk se používá k posouzení strukturních vlastností orgánu. Tabulka pro stanovení normálního stavu popisuje tvar jater stejný pro všechny věkové kategorie:

-homogenní struktura;
-jasný a rovnoměrný obrys;
-je tvorba echo-negativního pásku? popis duté žíly;
-podél obvodu jater jsou kanály portální žíly;
-jemnozrnná struktura s nízkou intenzitou.

Závěr obsahuje popis a ozvěny možné patologie, nejedná se o diagnózu. Pouze praktický lékař provádí konečné dekódování získaných dat. Ve srovnání s příznaky a výsledky testů zobrazuje celkový obraz.