Vyšetření jater: ukazuje ultrazvuk hepatitidu

Pacienti, kteří nejprve přijdou k hepatologovi s podezřením na destruktivní procesy v životně důležitém orgánu, se často zajímají o to, zda ultrazvuk jater vykazuje hepatitidu a jak je to vhodné. Neustálé trvalé odkazy na zobrazování magnetickou rezonancí nebo počítačovou tomografii na lékařských stránkách vytvářejí mezi lidmi přesvědčení, že tyto metody jsou více informativní a ultrazvuk v tomto případě nedává moc smysl.

Ve skutečnosti je to sonografie, která vám umožní získat velmi přesnou představu o stavu orgánu, vizualizovat patologii proměnlivé povahy na výsledcích studie, od zánětlivého procesu až po novotvary. Současně neexistuje žádný škodlivý účinek na postižený orgán..

Co je to sonografie

Ultrazvukové vyšetření je moderní, progresivní, informativní a bezpečná metoda získávání údajů o stavu vnitřních orgánů, včetně jater. Jako diagnostická metoda může být předběžná, základní a kontrolní - v druhém případě se skenování používá ke sledování výsledků léčby nebo změn detekovaného novotvaru.

Ultrazvuk se provádí pomocí inertního gelu k odstranění vzduchové vrstvy mezi kůží a zařízením. Při diagnostice plicních patologií je to nesmyslné a ukazuje to málo, protože ultrazvukové vlny se odrážejí pouze od hustých tkání a vracejí se ze vzduchu.

Zobecněný pohled na výzkum pomocí ultrazvukových vln představuje obraz abstraktního přístroje se senzory a displejem. Jedná se však o celou řadu metod a širokou škálu speciálního vybavení určeného pro různé potřeby:

 • s lineárními senzory (ukazují jasný obraz, ale hloubka průniku je malá), sektor - pro průnik malými mezerami mezi hustými strukturami, které uzavírají přístup a konvexní (pro klouby a vnitřní orgány);
 • se speciálními senzory pro studie přísně definované lokalizace - instalované na kůži, vložené do konečníku, ukazují vagínu a dokonce i močovou trubici;
 • se 7 základními a dalšími možnostmi skenování - pro encefalografii, srdeční sval, 2D zobrazení, spektrální Doppler, 3D a 4D zobrazení, poptávka v kardiologii, porodnictví a gynekologii.

Co lze vidět na ultrazvuku v hepatologii

Účel studie provádí gastroenterolog, hepatolog nebo hepatolog-infekční specialista se zaměřením na údaje z laboratorních studií, fyzického vyšetření, palpace a verbálního dotazování pacienta. Pokud komplex příznaků naznačuje poškození jater, je obvyklé předepsat ultrazvukové vyšetření ze studií hardwaru. Jedná se o běžnou diagnostickou metodu, poměrně cenově dostupnou a dostupnou pro většinu pacientů, navíc nepředstavuje žádné nebezpečí pro játra, která již prošla destruktivním procesem..

Dešifrování získaných údajů provádí technik sonologa - lékař s určitým souborem technických a lékařských znalostí, aby mohl komentovat výsledky. Pro ostatní nekompetentní osoby bude výsledným obrazem sada barevných nebo černobílých skvrn. Je k němu připojen podrobný popis (oficiální název je protokol průzkumu), který nutně zahrnuje seznam získaných údajů:

 • přesná velikost exokrinní žlázy, její velikost a soulad s referenční normou (lidé mohou mít různé parametry), proto se při určování fyziologického nebo patologického stavu bere v úvahu horní a dolní mez;
 • dislokace jater a její soulad s normálními hranicemi (podezření na abnormální polohu může vzniknout již při palpaci, ale studie pomocí ultrazvukových vln dává přesné souřadnice);
 • přítomnost kalcifikací v orgánu (výsledek metabolických poruch, nadbytek vápníku nebo porušení jeho přirozeného vylučování);
 • přítomnost novotvarů - cysty, dutiny naplněné vzduchem nebo tekutinou, nádory různého původu, maligní nebo benigní;
 • difúzní změny v jaterní tkáni, které mohou být známkou stárnutí, cirhotických lézí jaterních buněk nebo následkem zánětu (virová, toxická hepatitida nebo s nepochopitelnou (idiopatickou) etiologií);
 • přítomnost oblastí se zvýšenou hustotou v játrech, která odpuzují ultrazvukové vlny a indikují přítomnost patologických změn ve struktuře jater;
 • tzv. bílá játra - jasný důkaz nahrazení normálních jaterních buněk mastnými, prakticky neodraženými ultrazvukovými vlnami.

Pokud se otázka, zda ultrazvuk jater ukazuje hepatitidu, bere doslovně, pak na přijatém přepisu není žádný nápis s diagnózou a neexistují ani předpoklady o původu patologických transformací. Správná interpretace je možná, pouze pokud existují další data - laboratorní a hardwarová. Příznak zaznamenaný sonologem v protokolu o vyšetření se stejnou mírou pravděpodobnosti může být věkovou normou a příznakem onemocnění.

Jak jsou výsledky interpretovány

Dovednost dešifrovat nespočívá ve vytváření předpokladů, ale v poukazování na zjištěné transformace a odchylky od normy s dostatečnou mírou přesnosti. Interpretace vyžaduje více informací, než poskytuje ultrazvuková studie.

Například detekované novotvary, dokonce i ty nejjednodušší - cystické, mohou být parazitárního původu nebo neurčené etiologie, naplněné průhlednou serózní tekutinou. Benigní a maligní nádory lze odlišit pouze biopsií a ultrazvuk takové rozlišení neposkytuje.

Procesy probíhající v exokrinní žláze jsou ve většině případů monotónní: hepatocyty jsou nahrazeny tukovou nebo vláknitou tkání, struktura orgánu se mění a parenchyma prochází negativními změnami. Pečeť označuje formace neobvyklé pro parenchyma, ale neurčuje jejich etiologii. Ultrazvuk umožňuje určit chronický nebo akutní zánět, ale nerozlišuje mezi typy hepatitidy - infekční nebo toxické.

Přítomnost zánětu může být indikována:

 • zvýšená velikost jaterních laloků (do určité nouzové fáze jsou játra ve velikosti, která neodpovídá normě - existuje mírná nebo významná hepatomegalie a pouze s dystrofií se zmenšuje a zmenšuje);
 • vysoká echogenicita naznačuje problémy v oběhu exokrinní žlázy (je hojně zásobována cévami, které plní její funkce) a negativní transformace parenchymu;
 • charakteristický znak nemoci - změny barvy a struktury - obvykle jsou rovnoměrné po celém povrchu, s patologií (hepatitida) se mohou lišit v pravém a levém laloku nebo zakrývat orgán skvrnami, struktura se stává hrubozrnnou.

Tyto úpravy nestačí k provedení diagnózy. Existuje pouze prohlášení o tom, že játra prošla některými negativními procesy. Etiologie není určena odchylkami od normálního stavu, ale laboratorními a hardwarovými objektivními údaji. Lékař má k dispozici také charakteristické rysy, které indikují hepatitidu v protokolu ultrazvukového vyšetření. Abyste je však mohli rozpoznat, potřebujete určité znalosti, schopnost analyzovat informace a vyvodit správné závěry..

Uznáváme hepatitidu

Tyto příznaky se mohou mírně lišit v závislosti na původu destruktivního procesu, přítomnosti dalších trvale přítomných onemocnění trávicího systému nebo hepatobiliárního systému (pankreasu nebo žlučníku) u pacienta. Určité rozdíly jsou také zaznamenány v závislosti na stadiu vývoje, akutních a chronických formách hepatitidy. Je třeba poznamenat, že léze ve virech C a B mají podobnou povahu, proto bude pro diferenciaci viru vyžadována enzymatická imunotest a diagnostika pomocí polymerázové řetězové reakce..

Ultrazvuk jater u hepatitidy C B bude vykazovat celou řadu kumulativních příznaků, ze kterých hepatolog získá informace pro předběžné předpoklady, které jsou docela rozumné, ale vyžadují další objasnění:

 • akutní průběh naznačuje nezměněnou, zvýšenou nebo sníženou echogenicitu, ale parenchyma je vždy heterogenní kvůli zánětlivým fokálním lézím;
 • krevní oběh u akutní hepatitidy není narušen, ale sonolog vidí jasnější zobrazení systému portální žíly kvůli oblastem se zánětem umístěným poblíž;
 • pokud se vyvinula cholestáza, bude žlučník viditelný s dvojitým obrysem a zesílenými stěnami;
 • splenomegalie - zvětšená slezina - volitelný znak, objevuje se pouze v některých případech;
 • přechod do chronické formy je také zobrazen variabilní a závisí na stupni vývoje: ve světle - parenchyma si zachovává svou strukturu a relativně normální velikost, v těžkém - dochází nejen k zhutnění a nárůstu objemu, ale také klesá vodivost ultrazvukových vln.

Existuje mnoho známek, které mohou identifikovat a ukázat přítomnost progresivní chronické hepatitidy. Parenchyma je hrudkovitý a nerovný, s výraznou hrubou zrnitostí. Žíly se zvětšují a zhušťují, játra zešednou a rozptýlí nehomogenitu. Všechny informace leží na povrchu, avšak dovednosti specialisty, který provádí ultrazvuk, nejsou jen při sestavování popisu výsledků. Musí být schopen zvolit techniku, která povede k maximálnímu informačnímu obsahu, zvolit senzory, typ skenování a profesionálně je aplikovat.

Co lze vidět na ultrazvuku jater (přepis)

Dekódování ultrazvuku jater odráží stav orgánu a umožňuje vám určit, zda existuje patologie a do jaké míry je funkce narušena u různých onemocnění.

Po vyšetření obdrží pacient podrobný závěr na ruce, ve kterém nebude napsána diagnóza, protokol o vyšetření udává velikost orgánu jako celku a laloků, strukturu tkáně, přítomnost patologických vměstků nebo skvrn. Vědět, co tyto nebo ty pojmy znamenají, co by mělo být v popisu zdravé játra, bude každý člověk schopen posoudit stav a uspokojit svou zvědavost ještě před přijetím odborníka.

 1. Účel studia
 2. Termíny používané k popisu jater na ultrazvuku
 3. Definice hepatitidy
 4. Jak se projevuje cirhóza?
 5. Granularita jater - patologie nebo norma?
 6. Ultrazvukové neoplazmy

Účel studia

Abychom mohli posoudit potřebu studie, je-li předepsána lékařem, je třeba mít na paměti, že existuje mnoho nemocí infekční a neinfekční povahy, které mohou vést k významnému snížení funkčnosti orgánu, a pokud není včas poskytnuta pomoc, mohou mít vážný dopad na zdraví pacienta.

Včasná identifikace patologického procesu a jeho eliminace vám umožní udržet zdraví pacienta na vysoké úrovni. Při diagnostice závažnějších onemocnění, která nelze léčit, je stanoven životní styl, který vám umožní udržovat normální fungování těla po mnoho let.

Termíny používané k popisu jater na ultrazvuku

Pro správnou diagnózu byste měli vědět, co ukazuje ultrazvuk jater.

Každá dešifrování obsahuje číselné hodnoty (rozměry) a popis.

Na závěr můžete vidět následující koncepty:

 • Kalcinát je část jater nasycená solemi, ke které dochází během orgánové infekce.
 • Cysta je dutina ve struktuře orgánu, která obsahuje tekutinu. Odkazuje na benigní formace.
 • Nádor je maligní formace husté struktury, která roste hluboko do tkání orgánu, případně se šíří za kapsli.
 • Difúzní změny jater mohou být známkou orgánových onemocnění nebo odrážet přirozené stárnutí těla. Tento termín hovoří o změně tkáně celého orgánu. Difúzní změny v diagnostice lze zjistit při hepatitidě nebo cirhóze.
 • Zvýšená echogenicita znamená přítomnost oblastí ve struktuře, které neumožňují průchod ultrazvukové vlny a zabraňují tak úplnému studiu.
 • Příznak „bílá játra“ naznačuje mastné léze, hepatocyty jsou nahrazeny nefunkční tukovou tkání a špatně odrážejí ultrazvukové vlny. Na obrázcích jsou oblasti lehkých jater.

Stojí za to pamatovat, že dekódování ultrazvukové diagnostiky pro lékaře bude schopen stanovit správnou diagnózu pouze on. Stejný indikátor může indikovat různá onemocnění nebo být normou..

Kromě uvedených indikátorů, někdy v dekódování jater, najdete následující výrazy označující onemocnění:

 • Skvrny na játrech jsou oblasti zhutnění, což naznačuje přítomnost ložisek nemoci, často hovoří o poškození orgánu lamblií.
 • Indurace jater je také termín diagnostika indikující přítomnost novotvarů; k objasnění malignity se provádí biopsie, následovaná histologickým vyšetřením.

Definice hepatitidy

Ultrazvukové vyšetření jater může určit akutní období infekční léze nebo chronické. Stanovení etiologie onemocnění (A, B nebo C) podle ultrazvukových diagnostických údajů se neprovádí.

U hepatitidy v akutním stadiu je pozorováno zvýšení velikosti orgánu, struktura tkáně je heterogenní a hustota je vyšší než obvykle.

V chronické formě se ke známkám akutního období přidává porušení cévního vzoru.

Jak se projevuje cirhóza?

Ultrazvuková diagnostika cirhózy není profilování, provádí se k potvrzení diagnózy a stanovení stupně dysfunkce hepatocytů.

 • Na začátku procesu se orgán zvětšuje, později, po vyčerpání kompenzačního mechanismu, klesá.
 • Vzhledem k tomu, že játra jsou náchylná k regeneraci, nacházejí se uvnitř oblasti obnovených tkání, což se odráží v mozaikovém vzoru.
 • Při cirhóze jater vždy existují ohniskové změny, které se mění v dynamice onemocnění. Při dlouhodobém pozorování pacienta lékař vidí postupný průchod fází onemocnění.
 • Dysfunkce jater je doprovázena zvýšením zátěže sleziny, což vede ke zvýšení její velikosti, což lze vidět na ultrazvuku sleziny.
 • Rohy jater se rozšiřují, okraj získává hrbolatou strukturu (obvykle je okraj rovnoměrný, jasné hranice, rohy jsou špičaté).

Granularita jater - patologie nebo norma?

Granulovaná struktura může být indikátorem normy za předpokladu, že struktura je malá a jednotná. Příčinou hrubé zrnitosti může být tvorba metastáz v onkologických procesech, absces nebo sarcidóza.

Ultrazvukové neoplazmy

Ultrazvuková data pro nádory se liší v jejich rozmanitosti. Struktura, tvar a kontury se liší v závislosti na procesu (benigní nebo maligní).

Pomocí ultrazvuku jater je obtížné určit stupeň nebezpečí onemocnění. Když je detekováno patologické ložisko, jsou předepsány konkrétnější diagnostické metody, včetně biopsie s následnou histologií. Teprve po shromáždění všech možných údajů lékař rozhodne o operaci.

Pokud existuje podezření na rakovinu, jaterní vyšetření zahrnuje vizualizaci sousedních orgánů, cév a všech lymfatických uzlin, které jsou k dispozici k prohlížení.

Nejčastějším poškozením jater nebude tvorba primárního nádoru, ale metastázy na jiných místech. Okraje těchto formací budou jasné, když je detekován nádor, musí být posouzena velikost patologie, hloubka klíčení a stupeň deformace tkáně orgánu.

K určení malignity procesu se používají podmíněné rozdíly:

 • U benigního novotvaru jsou okraje ohniska rovnoměrné, růst během dynamického pozorování je pomalý, neroste do cév, jak se zvětšuje velikost, tlačí je stranou.
 • S maligním - proces se rychle šíří s klíčením membrán orgánu, okraje nejsou rovnoměrné, rostou do vaskulární sítě, deformují uzliny lymfatického systému.

Dekódování výsledků ultrazvuku jater se používá k objasnění diagnózy na základě stížností pacientů a výsledků jiných diagnostických metod. V případě kontroverzního problému je nutné přiřadit podrobnější studii; v diagnostice rakoviny je nejvíce informativní biopsie s histologií.

Co ukazuje ultrazvuk jater u hepatitidy C.?

Mnoho pacientů se zajímá o to, zda je možné přesně diagnostikovat ultrazvuk jater s hepatitidou C? Játra jsou jedním z hlavních orgánů lidského těla. Jeho úkolem je odstraňovat z těla nahromaděné toxiny a škodlivé látky, které ohrožují lidské zdraví a život. Stává se však, že ona sama je v nebezpečí. Jedním z nejzávažnějších onemocnění tohoto důležitého orgánu je hepatitida C. Hlavní metodou diagnostiky hepatitidy je ultrazvuk jater, který je indikován při nejmenším podezření na toto onemocnění.

Kdy je předepsáno ultrazvukové vyšetření na hepatitidu C.?

Tato diagnostická metoda je velmi informativní, naprosto bezpečná a bezbolestná. Ultrazvuk jater vám umožňuje detekovat i drobné změny v orgánu a stanovit přesnou diagnózu. Ultrazvukové vyšetření jater ukazuje lékaři rozsah infekce, celkový stav, funkci orgánů a povahu léze..

Pokud je diagnostikována hepatitida C, je pacientovi přiděleno další ultrazvukové vyšetření s barevným Dopplerovým mapováním. Tento typ ultrazvukového vyšetření umožňuje odborníkům sledovat práci cév, které napájejí žlázu, průtok krve v dynamice. Tato metoda umožňuje sledovat pohyb krve v játrech v reálném čase a barevně..

Diagnostický technik uvidí směr pohybu tekutiny a rychlost a bude také sledovat místa, kde není přívod krve. Ultrazvuk v kombinaci s CDC (barevné dopplerovské mapování) je jedním z nejinformativnějších, nejpopulárnějších a nejběžnějších typů diagnostiky jaterních onemocnění. Pro vytvoření úplného obrazu o povaze a stupni onemocnění je kromě ultrazvuku předepsán krevní test pacienta.

Co ukazuje ultrazvuk??

Pokud si pacient stěžuje na:

 • nevolnost;
 • nevolnost;
 • bolest kloubů;
 • žloutnutí nebo šedý odstín kůže a očního bělma;
 • zápach z jícnu;
 • hořkost v ústech;
 • snížená chuť k jídlu;
 • pocit těžkosti;
 • bolest v boku (ne vždy).

Lékař může mít podezření na hepatitidu C a nařídit ultrazvuk břišních orgánů. Ale tyto příznaky ne vždy naznačují tuto nemoc. Ultrazvukové vyšetření může přesně určit přítomnost nebo nepřítomnost virové infekce nebo identifikovat jiné jaterní patologie. Následující onemocnění lze určit pomocí ultrazvuku:

 • hepatitida C (její akutní nebo chronická forma);
 • nádor jater;
 • různé hematomy a hemangiomy;
 • přítomnost cyst;
 • cirhóza.

Vzhledem k tomu, že játra jsou úzce spojena cévami s břišním orgánem, jako je žlučník, může vyšetření jater odhalit onemocnění žlučových kamenů nebo cholecystitidu..

U hepatitidy C hraje důležitou roli stav žlučníku, proto se při podezření na tuto patologii také vyšetřuje. Příznak, jako je bolest v patologii žlázy, se objevuje zřídka, ale žlučník signalizuje bolestivé pocity narušení stravy. Cholecystitida může být důsledkem nebo komplikací hepatitidy C, která bude vyžadovat samostatnou léčbu.

Ultrazvuk jater může pomoci diagnostikovat různé stadia hepatitidy C a cirhózy. Monitor ukazuje, jak vypadá játra, jeho velikost, hustota, nečistoty a další různé parametry orgánu. Každá z těchto onemocnění, včetně hepatitidy C a jejích různých stádií, má své vlastní speciální ultrazvukové příznaky.

Na základě výsledků této studie můžete vidět:

 1. U akutní hepatitidy C vykazuje ultrazvuk mírně zvětšenou velikost orgánu, jeho povrch je hladký a rovný. Je viditelných několik ložisek nekrózy, jsou odhalena ložiska tukové degenerace. Průtok krve je jasně viditelný, což není narušeno.
 2. Chronická hepatitida na ultrazvuku je určena následujícími indikátory. Velké množství ohnisek nekrózy. Jaterní tkáň je téměř zničena, na jejím místě je zarostlá pojivová tkáň. Jsou viditelné vláknité šňůry.
 3. Při cirhóze jater bude ultrazvuk vykazovat zhoršený krevní oběh, křečové žíly a tvorbu dalších cév, kterými cirkuluje část krve a obchází žlázu.

Díky ultrazvukové diagnostice je možné diagnostikovat hepatitidu v rané fázi a zahájit léčbu okamžitě, bez čekání na komplikace a cirhózu. Hlavní věc, kterou může ultrazvuk ukázat v počátečním stadiu onemocnění, je to, že velikost jater s hepatitidou se okamžitě zvětší.

Pacientům s hepatitidou se doporučuje pravidelně podstupovat vyšetření stavu jater a chování virové infekce.

Jak se připravit na ultrazvuk jater?

Aby byly výsledky ultrazvuku co nejpřesnější a nejinformativnější, měli byste se na postup řádně připravit. Doporučuje se zdržet se jídla několik hodin. Abyste uvolnili břišní dutinu od přebytečných plynů, nespotřebujte následující produkty do 3 dnů před zákrokem:

 • luštěniny;
 • mléko;
 • sycené nápoje;
 • čerstvá zelenina;
 • zelí.

Den před studií je třeba provést očistný klystýr (zejména u pacientů s nadváhou). V každém případě může lékař doporučit, abyste přijali některá další opatření, abyste se řádně připravili na ultrazvukové vyšetření na hepatitidu C..

Jak probíhá studie?

Ultrazvuk jater se provádí pomocí ultrazvukové sondy. Pacient by si měl lehnout a zadržet dech. V tomto okamžiku lékař, který senzorem přejde přes břicho, obdrží údaje o vyšetřovaném orgánu na obrazovce monitoru..

Obrazovka odráží v reálném čase stav jater pacienta, jeho strukturu, velikost a další parametry. Nejčastěji se při vyšetřování jater používá ultrazvuk 2 D. Toto zařízení zobrazuje na obrazovce dvourozměrný plochý černobílý obraz, který má výšku a délku. V poslední době jsou stále více rozšířena trojrozměrná ultrazvuková zařízení - 3D a 4D.

Tyto dva typy výzkumu se od předchozího liší objemovým obrazem a barvou. Liší se od sebe tím, že 3D obrázek ukazuje trojrozměrný obraz orgánu z jednoho úhlu pohledu. Při provádění 4D studie může lékař rozvinout volumetrický obraz orgánu a vyšetřit ho ze všech stran, takže parametry jater budou vidět velmi dobře.

Kdy je indikován 3D a 4D výzkum? Někdy k provedení přesné diagnózy stačí provést dvourozměrné ultrazvukové vyšetření, ale někdy je nutné diagnózu vyjasnit, doplnit nebo potvrdit. Před elektivní operací je zobrazen trojrozměrný ultrazvuk.

Příprava na takové ultrazvukové vyšetření by měla být důkladná, v souladu se všemi výše uvedenými doporučeními a ještě jedním důležitým bodem: pokud bylo rentgenové vyšetření provedeno den předem, je nutné o tom informovat lékaře, protože výsledky mohou být zkreslené.

Ultrazvuk jater s hepatitidou C a B.

Hepatitida je nejčastější zánětlivé onemocnění jater a má převážně virovou povahu. K diagnostice a kontrole těchto onemocnění se používá mnoho nástrojů - krevní testy, biopsie, rentgenografie, počítačová tomografie a magnetická rezonance. Ultrazvuk jater pro hepatitidu se používá spolu s dalšími výzkumnými metodami. Jeho princip je založen na vlastnosti vysokofrekvenčních vln, které se odrážejí od tvrdých tkání orgánů. Takto získané informace pomáhají studovat stav orgánu, posoudit funkci, velikost, strukturu, existující poškození a určit stupeň poškození jater.

Indikace

Lékaři doporučují ultrazvukovou diagnostiku k detekci hepatitidy u jedinců, kteří mají následující příznaky:

 • bolesti břicha vpravo nahoře;
 • zvětšení jater, detekováno palpací;
 • nevolnost;
 • změna barvy výkalů;
 • ztmavnutí moči;
 • kůže, bělma se žlutým odstínem;
 • projevy horečky;
 • nepohodlí, tíha po jídle.

Indikace pro ultrazvukovou diagnostiku je podezřelým výsledkem biochemického krevního testu s abnormálními jaterními funkčními testy. Procedura se také provádí ke kontrole dříve zjištěné hepatitidy - za účelem stanovení účinnosti léčby a progrese onemocnění. Někdy je předepsán ultrazvuk jater s barevným Dopplerovým mapováním. Tato metoda umožňuje pochopit stav průtoku krve a identifikovat oblasti, kde je narušen..

Kontraindikace

Postup ultrazvukové diagnostiky onemocnění jater nemá žádné absolutní kontraindikace, protože nevyžaduje žádný zásah do těla ani zavedení dalších léků - metoda je založena na schopnosti vysokofrekvenčních vln odrážet se od tvrdých tkání. Překážkou je příjem určitých léků, které narušují klinický obraz, nebo poškození kůže ve studované oblasti kvůli riziku šíření infekce. Alkoholické nápoje nebo potraviny, které způsobují nadýmání, mohou také ovlivnit informační obsah ultrazvuku jater..

Příprava na ultrazvuk

Zvláštní příprava na jaterní vyšetření není nutná, ale doporučuje se dodržovat následující pravidla:

Frakční výživa

 • Procedura se provádí na prázdný žaludek, poslední jídlo se připravuje nejméně 6 hodin předem, ale je lepší odmítnout jídlo z předchozího večera. V naléhavých případech se vyšetření provádí bez ohledu na denní dobu a plnost žaludku..
 • Tři dny před ultrazvukovým vyšetřením se musíte vzdát alkoholu, sycených nápojů, chleba, zelí, mléka, luštěnin, aby akumulace plynů neovlivnila spolehlivost výsledků. Ze stejného důvodu vyloučte mastná, smažená a uzená jídla. Neměli byste se přejídat; upřednostňují se frakční jídla - často v malých porcích.
 • Při užívání léků je třeba se poradit s lékařem o možném účinku léků na přesnost vyšetření, v případě kladné odpovědi odložit ultrazvukový postup na jinou dobu, kdy je léčba ukončena.
 • S tendencí k zácpě, zvýšené produkci plynů (zejména u obézních pacientů), mohou být předepsány enterosorbenty, karminativní látky, enzymy ke snížení hromadění plynů ve střevech (Espumisan, Enterosgel, Smecta, Pangrol, Creon). Pokud v den studie přetrvává obtížná defekace, je nutný klystýr.
 • Dodržujte pitný režim a nepijte více než dva litry vody denně.
 • Nekuřte před ultrazvukem.

Jak se postup provádí

Ultrazvukové vyšetření jater se provádí, když je pacient v poloze na zádech. Pokud je to nutné, lékař ho může požádat, aby se mírně otočil. Na kůži břicha se nanáší speciální gel, který působí jako vodič mezi tělem a ultrazvukovým přístrojem.

Paprsky odražené od orgánů se vracejí do zařízení, jsou převedeny a zobrazeny na monitoru zařízení. Nejčastěji jsou játra vyšetřována pomocí dvourozměrného černobílého obrazu. Existuje však zařízení schopné zobrazovat trojrozměrný, barevný, trojrozměrný obraz. Při 4D vyšetření dostane specialista příležitost otočit obraz, což pomáhá vyhodnotit orgán ze všech stran. Takovéto ultrazvukové vyšetření se provádí v případě obtíží při diagnostice i před chirurgickými zákroky.

Studie začíná pravou horní částí břicha a postupně ovlivňuje ostatní oblasti. Během procedury se také vyšetřuje žlučník, stanoví se průchodnost vylučovacích kanálků a vyšetřují se játra. Proces trvá až půl hodiny. Po analýze údajů vydá odborník stanovisko k výsledkům ultrazvuku.

Dekódování výsledků

Během ultrazvukového postupu jsou vyšetřeny všechny jaterní segmenty a jsou stanoveny jejich vlastnosti. Jsou uvedeny při interpretaci diagnostických výsledků:

 • Velikost laloků a orgánu jako celku. S patologiemi se zvyšují.
 • Echogenicita jater (schopnost odrážet ultrazvukový signál). Indikátor se mění v závislosti na přítomnosti tekutiny nebo dutin se vzduchem, umožňuje identifikovat problémy s krevním oběhem a změnami jaterní struktury. Zvýšení echogenicity naznačuje zvýšení hustoty orgánů, což je známkou poruch.
 • Barva. Jeho uniformita ve všech oblastech je indikátorem stavu orgánu.
 • Struktura tkání. Posuzuje se homogenita jater, s patologiemi je narušena.
 • Obrysy. Jasnost nebo rovnoměrnost okrajů je důležitým indikátorem, který naznačuje, jak probíhají metabolické procesy.
 • Obilí. S jaterní dysfunkcí se hodnota zvyšuje.

Normální indikátory

Velikost jater u dětí se liší a závisí na věku. Parametry orgánu dospělého normálně zapadají do rámce:

 • celkové rozměry: délka - 14–18 cm, příčná velikost - 20–22 cm, tloušťka - 9–12 cm;
 • pravý lalok: délka 11–15 cm, tloušťka 11–13 cm, největší šikmá svislá velikost 15 cm;
 • levý lalok: tloušťka - až 6 cm, výška - až 10 cm.

Zdravý orgán u lidí všech věkových skupin a pohlaví má jednotnou, homogenní strukturu. Ultrazvuk ukáže ostré, jasné, jaterní hrany; pravý dolní úhel je 75 stupňů, levý 45. Parenchyma (hustá tkáň orgánu) bez těsnění a uzlíků, hladká, bez prohlubní nebo konvexních oblastí. Normálně má orgán schopnost odrážet ultrazvuk rovnoměrně po celé rovině. Index jaterní echogenity by měl být stejný nebo o něco vyšší než index pankreatu a mnohem nižší než index sleziny. Zrnitost je obvykle v pořádku. Všechny oblasti musí mít stejnou barvu. Jaterní tepna nemá průměr větší než 6 mm. Portální žíla má velikost 8 až 12 mm, je echo-negativní (neodráží vysokofrekvenční vlny). Šířka hlavního žlučovodu je asi 6-7 mm.

Důvody odmítnutí

U hepatitidy B nebo C existuje odchylka indikátorů od normálních hodnot. Akutní fáze onemocnění je charakterizována zvýšením objemu orgánu (zejména jeho pravého laloku). Jeho povrch se stává příliš hladkým a rovnoměrným, hrany jsou mírně zaoblené. Objevují se špatně tvarované oblasti s nerovnými hranami, náchylné k nekróze (buněčné smrti) a tukové degeneraci, ke které dochází při nadměrném hromadění lipidů ve tkáních.

Známky hepatitidy ultrazvukem jater (akutní forma):

Zvětšená játra

 • Heterogenní parenchyma. Vzhledem k tomu, že v některých oblastech je zánět, ale v jiných není.
 • Při akutním průběhu hepatitidy lze echogenicitu jater zvýšit, nezměnit nebo snížit..
 • Ten je způsoben otoky způsobenými zánětem. V tomto případě jsou viditelné oblasti na obrazovce ztmavené. V závěru ultrazvuku bude indikována hypoechoicita (nízká hustota).
 • V některých případech je slezina a žlučník zvětšeno, což má také zesílené stěny a dvojitý obrys. Tyto změny se objevují na pozadí cholestázy, doprovázené stagnací žluči.
 • Neexistují žádné výrazné problémy s přívodem krve do orgánu. Portální žíla jater a její větve jsou výraznější kvůli ztmavnutí obrazu zanícené edematózní tkáně.

Pokud hepatitida prošla do chronické formy s mírným průběhem, pak budou játra na ultrazvuku vypadat normálně, se nezměněnou strukturou. Pokud však onemocnění postupuje, pak je obraz jiný. Orgán je zvětšen v objemu v obou lalocích, zhutněn. Okraje jsou zaoblené, rozmazané a nerovné. Zvyšuje se počet oblastí náchylných k nekróze. Znatelné snížení vodivosti ultrazvuku naznačuje přítomnost vláknité pojivové tkáně, která vznikla v místě jater, byla zjištěna difúzní heterogenita charakteristická pro tyto patologie. Ultrazvuk odhalí změnu barvy jater - rozjasní se, odstín zešedne.

Játra s hepatitidou

Ultrazvukové vyšetření u progresivní chronické hepatitidy B a C ukazuje heterogenitu parenchymu a jeho hrubozrnnou strukturu. Povrch orgánu je ochablý a pokrytý tuberkulózami. Tento jev také charakterizuje další onemocnění - nadměrnou akumulaci lipidů ve tkáních, cirhózu, sklerotizující cholangitidu (zánět žlučovodů). Chronická hepatitida se na ultrazvuku projevuje špatnou vizualizací žil, cévní obrazec bledne. Dolní dutá žíla, slezina a portální žíly jater jsou nadměrně husté a zvětšené.

Hepatitida C nebo B není diagnostikována pouze na základě ultrazvuku; to vyžaduje krevní testy k potvrzení přítomnosti virů, které je způsobují. Tento postup má však pro lékaře velkou hodnotu. Tato vysoce informativní metoda umožňuje posoudit stav jater, dynamiku onemocnění, identifikovat difúzní změny a analyzovat účinnost terapie. Ultrazvuk je zároveň bezpečný a používá se i u dětí..

Příprava na ultrazvuk jater a příznaky patologie během vyšetření

Ultrazvuk jater s hepatitidou je nedílnou fází diagnostiky. Postup pomáhá posoudit celkový stav orgánu a určit, jak silně je ovlivněn. K dnešnímu dni je tato technika jednou z nejinformativnějších a nejúčinnějších, ale zároveň zcela bezpečných pro zdraví. Během procedury bude lékař schopen zjistit přítomnost změn ve struktuře jater a navrhnout závažnost onemocnění. Dnes lékaři doporučují provést takový postup nejen při výskytu pochybných příznaků, ale také pro preventivní účely..

V jakých případech je postup přiřazen?

Hlavní indikací pro ultrazvuk jater při hepatitidě je výskyt nepohodlí a bolesti v pravém hypochondriu. Většina lékařů také odkazuje pacienty na takovou studii, pokud si pacient stěžuje na změnu barvy výkalů.

Jak ukazuje lékařská praxe, světlé výkaly a tmavá moč jsou jedním z prvních příznaků hepatitidy C. Předpokládanou diagnózu je možné potvrdit nebo vyvrátit pomocí laboratorních testů; další diagnostickou metodou je ultrazvuk jater. V takovém případě nemusí pacient čekat na dešifrování analýz, protože lékař po zákroku oznámí výsledek..

Absolutní indikace pro výzkum:

 • silná bolest v pravém hypochondriu;
 • zvýšení velikosti břicha;
 • zežloutnutí kůže a změna odstínu oční skléry;
 • objasnění výkalů;
 • barvení moči v tmavé barvě;
 • vzhled nepohodlí a pocit těžkosti po jídle;
 • stížnosti na trvalou nevolnost.

U hepatitidy je taková studie předepsána také k identifikaci přesné velikosti jater a k objasnění lokalizace zánětlivého zaměření. Výhodou ultrazvuku je, že tato technika umožňuje analyzovat strukturu tkání. Na základě obdržených informací bude lékař schopen vyvodit závěry o tom, jak silně je orgán ovlivněn, předvídat jeho další výkon.

Ultrazvuková diagnostika pomáhá při určování nejoptimálnějšího léčebného režimu i při hodnocení účinnosti terapie.

Co ukazuje studie

Mnoho pacientů se ptá lékařů, zda je hepatitida skutečně viditelná na ultrazvuku jater, a pokud ano, jak se nemoc projevuje? Hepatologové zajišťují, že projev charakteristických příznaků není vždy známkou toho, že má pacient hepatitidu. Obraz charakteristický pro toto onemocnění se může projevit i jinými jaterními lézemi..

Doporučuje se zaregistrovat se na ultrazvukovou diagnostiku, když se objeví následující příznaky:

 • zvýšená únava, ztráta síly, zhoršený výkon;
 • hořká chuť v ústech;
 • neustálý nepříjemný zápach z úst;
 • ztráta chuti k jídlu;
 • tíha na pravé straně.

Pokud má diagnostik podezření na hepatitidu, může být předepsán další ultrazvuk břišních orgánů. Ultrazvuková technika neukáže přítomnost samotné nemoci, ale pouze indikuje její příznaky. S pomocí takové diagnózy je také možné určit další nebezpečné jaterní patologie..

Ultrazvuk indikuje následující nemoci:

 • akutní a chronická hepatitida;
 • přítomnost nádorů v játrech;
 • cysty v orgánové tkáni;
 • cirhóza;
 • přítomnost hematomů;
 • mastná a pigmentovaná hepatóza.

Protože játra jsou silně závislá na jiných orgánech v břišní dutině, může ultrazvuk také často pomoci identifikovat onemocnění žlučových kamenů. Co jiného ukáže ultrazvuk jater při hepatitidě?

Taková diagnostika pomáhá zjistit, v jaké fázi je nemoc, a předpovědět její další průběh. Monitor ukáže, jak orgán vypadá jako celek, o kolik je zvětšen a zda v něm nejsou nějaké cizí novotvary.

Příznaky hepatitidy C se na ultrazvukovém vyšetření mohou mírně lišit v závislosti na stadiu onemocnění. To je způsobeno skutečností, že každá fáze onemocnění má své vlastní vlastnosti..

Přípravná fáze

Aby vyšetření probíhalo správně a poskytlo maximální množství informací, musí se na něj pacient připravit 3 dny před sezením.

K odstranění plynů z břišní dutiny 3 dny před událostí se doporučuje přestat konzumovat tyto produkty:

 1. Fermentované mléčné nápoje.
 2. Luštěniny (hrách, fazole).
 3. Čerstvá zelenina (zelí je zvláště kontraindikováno).
 4. Soda, kvas.
 5. Pečení a sladkosti.
 6. Káva.

Musíte jíst několikrát denně, v malých porcích. Poslední jídlo by mělo být přijato nejpozději 3 hodiny před spaním.

A také během přípravného období je velmi důležité dodržovat pitný režim. Většina lékařů nedoporučuje pít více než 2 litry vody denně, protože by to mohlo vést k nesprávné interpretaci výsledku..

Několik dní před vyšetřením by základem stravy měly být následující produkty:

 1. Chudé vařené maso.
 2. Různé obiloviny.
 3. Vejce (ne více než 1 kus denně).
 4. Vařená zelenina.

V den relace (nejméně 6 hodin před diagnózou) je jídlo zakázáno. Jediné, co je povoleno, je vypít před vyšetřením sklenici vody. Doporučuje se také 24 hodin před zahájením studie provést čisticí klystýr, zejména u pacientů trpících nadváhou. Bezprostředně před samotným zákrokem je kouření a žvýkačka přísně zakázáno..

Pokud osoba neustále trpí zvýšenou produkcí plynu, mohou se k řešení tohoto problému užít léky. Nejlepší ze všeho je, že se osvědčily produkty jako Espumisan a aktivní uhlí..

Patologie jater a jejich příznaky na ultrazvuku

Při ultrazvuku jater je normou absence jakýchkoli destruktivních změn. Pokud výsledek ukazuje změnu velikosti nebo hustoty orgánu, tyto příznaky naznačují přítomnost jaterních patologií.

Na základě projevů příznaků může odborník stanovit konkrétní diagnózu:

 1. Akutní hepatitida C. Monitor ukáže, že orgán je mírně zvětšen a jeho povrch je nepřirozeně hladký a rovnoměrný. V této fázi mohou být také viditelné malé oblasti nekrózy a ložiska tukové degenerace. Průtok krve se obvykle jeví dobře.
 2. Chronická forma. Pokud onemocnění postupuje do této fáze, budou se příznaky a příznaky hepatitidy (B a C) lišit. Velké množství ložisek bude vidět v játrech, ve kterých tkáně začaly odumírat. Také pomocí ultrazvuku bude možné určit, že je zničeno více než 40% jater a zdravé buňky jsou nahrazeny pojivovou tkání..
 3. Cirhóza. Monitor bude zobrazovat problémy s krevním oběhem a specialista bude také schopen zaznamenat destruktivní změny v žilách a tvorbu dalších krevních sraženin. Při cirhóze jater je velmi často narušen krevní oběh v okolních cévách, díky čemuž orgán nedostává potřebné množství živin a látek. Výsledkem je, že se situace jen zhoršuje, nemoc začíná postupovat ještě rychleji..

Ultrazvukové vyšetření pomáhá identifikovat hepatitidu v rané fázi, kdy není těžké se této nemoci zbavit. Je třeba si uvědomit, že tato patologie v prvních několika letech může být zcela asymptomatická, takže nebude možné předpokládat její přítomnost. Proto většina odborníků doporučuje podstoupit preventivní prohlídku alespoň jednou ročně..

Ultrazvuk jater s hepatitidou C: co ukazuje cenu

Virová hepatitida C je velmi nebezpečné infekční onemocnění. Jeho včasná diagnostika a včasná léčba mají zásadní význam. Důležitou roli v tom hraje ultrazvuk jater při hepatitidě.

Mnoho pacientů se zajímá o otázku - jak vypadá virová hepatitida C na ultrazvuku jater, je vůbec viditelná a jak se liší od jiných onemocnění? Je ultrazvukové skenování dostatečné nebo jsou potřeba další metody - o tom pojednáme v článku.

 1. Kdy je předepsáno ultrazvukové vyšetření na hepatitidu C.?
 2. Co ukazuje ultrazvuk pro hepatitidu C.?
 3. Je hepatitida viditelná na ultrazvuku jater??
 4. Užitečné video
 5. Musím se připravit na studium??
 6. Kde získat ultrazvuk jater, kolik to stojí?

Kdy je předepsáno ultrazvukové vyšetření na hepatitidu C.?

Ultrazvuk jater je v každém případě předepsán s klinickým podezřením na hepatitidu C, bez ohledu na to, zda je potvrzen laboratorními výzkumnými metodami, provádí se před nimi i po nich a pravidelně se sleduje stav jater v důsledku léčby.

Moderní ultrazvuková diagnostika se neomezuje pouze na jednoduché skenování k určení velikosti, tvaru a hustoty orgánového parenchymu. Jak se dnes jmenuje nová vysoce informativní metoda ultrazvuku jater pro hepatitidu C? Studie se nazývá CFM (barevné Dopplerovo mapování) a kombinuje 2 doplňkové metody:

 • sonografie - registrace ultrazvukových vln odražených strukturami jaterní tkáně;
 • dopplerografie - registrace vln odražených od pohybujícího se objektu, tj. krve v játrech.

Tato „tandemová“ technika poskytuje cenné informace nejen o změnách ve struktuře orgánu, ale také o stavu jeho krevního oběhu, cév a je jich mnoho v játrech. Všechny signály ze snímače směřují k digitálnímu převaděči a poskytují trojrozměrný barevný obraz na obrazovce zařízení.

Plavidla, kterými krev proudí do jater, mají barevné spektrum od žluté po tmavě červenou a ta, kterými odtok přechází od světle zelené po fialovou. Čím světlejší je barevný tón, tím horší je krevní oběh a naopak. Můžete také posoudit počet a tvar krevních cév, které se vždy mění, když jsou poškozeny virem, nádorem nebo jiným patologickým procesem.

Co ukazuje ultrazvuk pro hepatitidu C.?

Ultrazvukový obraz pro hepatitidu C se liší od normy, kterou jasně vidí odborník na fotografii. Jeho následující příznaky jsou charakteristické v závislosti na stadiu a formě onemocnění:

 1. V případě akutního průběhu hepatitidy je zaznamenáno zvýšení velikosti jater, ale jeho struktura zůstává homogenní (jednotná). Krevní oběh obvykle není narušen, ale průtok krve lze často zvýšit. Při silném průběhu a výrazném zvětšení orgánu lze zobrazit hypoechoické (tmavší barvy) stíny - oblasti nekrózy jaterní tkáně.
 2. V chronickém průběhu onemocnění jsou změny jaterní tkáně vizualizovány v důsledku prodlouženého zánětlivého procesu. Játra jsou zvětšená, ale jejich struktura je heterogenní, má „pestrý“ vzhled. V celém orgánu dochází ke střídání tmavých oblastí nekrózy a světlých (hyperechoických) oblastí husté pojivové tkáně vytvořené v místě nekrózy. Objem normálního jaterního parenchymu je snížen, je částečně nahrazen tukovou nebo jizevnatou tkání. Krevní oběh v obou typech cév je narušen.

S důsledky předchozí hepatitidy C - cirhózy jater, která se vyvíjí poměrně často, je ultrazvukový obraz ještě typičtější. Játra mohou být zvětšena nebo naopak zmenšena, její obrysy jsou nerovnoměrné, hrbolaté. Struktura je heterogenní, s mnoha lehkými ložisky a vlákny v důsledku růstu jizev v místě mrtvých jaterních buněk.

Poruchy krevního oběhu jsou ostře vyjádřeny: žilní cévy jsou rozšířené a klikaté kvůli zablokování odtoku krve jizvou. Existují další žilní kolaterály, kterými proudí krev obcházející orgán do systému dolní duté žíly. Jedná se o takzvaný syndrom portální hypertenze, kdy je průtok krve portální (portální) žílou jater obtížný..

Je hepatitida viditelná na ultrazvuku jater??

Všechny výše popsané echografické příznaky nezpochybňují, zda jsou známky virové hepatitidy viditelné na ultrazvuku jater. Jsou docela charakteristické a diagnostická hodnota metody CDC je velmi vysoká, umožňuje vám identifikovat nejranější změny v jaterní tkáni ještě před objevením jasných klinických příznaků.

Taková diagnóza je obzvláště důležitá u hepatitidy C, která se náhodou nenazývá „láskyplným zabijákem“. Docela často běží latentně, není doprovázeno žádnými hmatatelnými příznaky nebo žloutenkou, nebo může jednoduše připomínat studenou virovou infekci. Klinické příznaky se objevují často již za přítomnosti výrazných změn v jaterní tkáni, kdy je obtížné počítat s léčbou.

Další otázkou je, zda je možné na ultrazvuku určit, jakým typem virové hepatitidy je játra postižena? To lze předpokládat pouze z povahy strukturálních změn charakteristických pro každý typ viru (A, B, C nebo D).

Moderní laboratorní potvrzení přítomnosti viru v těle nebo specifických protilátek je povinné. Existují 3 hlavní typy analýz:

 • stanovení protilátek typu anti-HCV IgG v krvi;
 • stanovení protilátek, jako je anti-HCV IgM;
 • stanovení DNA samotného viru - polymerázová řetězová reakce (PCR test).

Ultrazvuk jater ani laboratorní testy se navzájem nevylučují, ale používají se komplexně v diagnostice infekce virem hepatitidy C - HCV.

Užitečné video

Jak se na postup připravit, najdete v tomto videu.

Musím se připravit na studium??

Studie by měla být provedena na prázdný žaludek, aby od posledního jídla uplynulo nejméně 4 až 5 hodin. 3 dny před tím musíte ze stravy vyloučit potraviny obsahující hrubou nerozpustnou vlákninu - zelí a jinou čerstvou zeleninu, luštěniny a plnotučné mléko, které způsobují nadýmání. Večer před zákrokem a ráno před zákrokem si musíte udělat čisticí klystýr nebo si namísto toho vzít slané projímadlo - lékař vám pomůže udělat nejlepší volbu.

Kde získat ultrazvuk jater, kolik to stojí?

Ultrazvuk jater pro hepatitidu by měl být proveden pomocí barevného Dopplerova mapování. Tato studie se provádí na jakékoli moderní klinice s příslušným vybavením - veřejným i soukromým..

Cena ultrazvukového vyšetření jater s CDC na soukromých klinikách v Moskvě se pohybuje od 1200 do 1900 rublů. Výhodou vyšetření na soukromé klinice je jeho rychlost a modernější technologie diagnostického vybavení. Proceduru lze absolvovat bezplatně, s povinným zdravotním pojištěním, ve veřejné nemocnici, ale pouze v pořadí podle priority.

Co ukazuje ultrazvuk jater u hepatitidy B a C.

Moderní diagnostika onemocnění jater je nemožná bez použití různých zařízení. Nejoblíbenější je ultrazvuk. Je to jeden z nejinformativnějších a zcela bezpečných pro zdraví. Během ultrazvuku jater s hepatitidou je zjištěna přítomnost patologických změn ve struktuře orgánu, stadiu vývoje onemocnění a stupni jeho závažnosti. Lékař zkontroluje stav žlučovodů a poskytne podrobné informace o přítomnosti nebo nepřítomnosti kamenů v kanálcích. Ultrazvuk je neinvazivní výzkumná metoda, a proto se používá k diagnostice poškození jater u dospělých a dětí.

Vše o játrech

Játra plní funkci čištění těla od různých škodlivých látek a toxinů. Na její stav má vliv řada virů a infekcí. Negativní účinek způsobuje změny velikosti jater a jejich vnitřní struktury. Orgán je parehematous, nepárový, sestává ze dvou laloků. Ve svém jádru je to žláza vnějšího sekrece, prostoupená cévami a nervovými vlákny.

Každý lalok jater se skládá z mnoha malých segmentů, jejichž změny způsobené onemocněním jsou detekovány během ultrazvukového vyšetření.

Mezi hlavní funkce jater patří:

 1. Očista těla od metabolických produktů.
 2. Konzervace vitamínů a minerálů.
 3. Spolehlivé skladování glykogenu.
 4. Odbourávání tuků.
 5. Odstranění hormonů.
 6. Zbavit se prvků, které vyvolávají vývoj zánětlivého procesu.
 7. Produkce enzymů zajišťujících vysoce kvalitní trávení.

Játra se aktivně podílejí na práci celého trávicího systému. Hepatitida je zánět orgánu, v jehož důsledku se mění nejen vnější rozměry, ale také vnitřní struktura laloků a segmentů jater.

Během ultrazvukového vyšetření lékař určí stav orgánu a porovná získané výsledky se zavedenou normou. Zdravá a účinná játra, ve kterých nedochází k zánětu, mají hladké hrany, homogenní strukturu (bez těsnění). Indikátorem přítomnosti patologického procesu je zhutnění a zúžení lumen žlučovodů, zmenšení průměru portální žíly a zvětšení velikosti jednotlivých segmentů nebo jednoho z laloků.

Když je vyžadován ultrazvuk

Indikace pro ultrazvuk jsou stížnosti pacienta na nepohodlí a bolest v pravém hypochondriu. Lékař však může poslat na výzkum a toho, kdo vyhledal lékařskou pomoc, a všiml si změn v barvě výkalů. Světlé výkaly a tmavá moč patří mezi nejdůležitější příznaky hepatitidy.

Existují určité indikace pro ultrazvuk jater, které zahrnují:

 • Žloutnutí kůže a bělma.
 • Silná bolest v pravém hypochondriu.
 • Zvýšený objem břicha.
 • Osvětlení výkalů.
 • Stav po operaci na břišních orgánech.
 • Stav po poranění břicha.
 • Stížnosti na přetrvávající nevolnost po dlouhodobém užívání léků.

Ošetřující lékař nasměruje pacienta na ultrazvukové vyšetření za přítomnosti břišních abnormalit, podezření na vývoj cysty nebo přítomnosti nádoru podobného novotvaru na játrech nebo na hlavě žlučníku. Ultrazvukové vyšetření se provádí také u pacientů, kteří mají v anamnéze chronický alkoholismus nebo závislost na drogách.

Ultrazvukové vyšetření se stává pravidelným, pokud během prvního postupu byly zjištěny odchylky od normy ve struktuře orgánu a jeho velikosti, byly identifikovány patologické procesy.

Pomocí ultrazvukové diagnostiky je sledována účinnost terapie a jsou detekovány metastatické útvary za přítomnosti onkologických onemocnění.

Co ukazuje ultrazvuk

Ultrazvukové vyšetření jater vám umožní rychle a přesně určit úroveň funkčnosti orgánu, identifikovat stávající změny v jeho struktuře a velikosti, detekovat odchylky od normy vyplývající z průběhu patologického procesu.

Během procedury lékař detekuje hepatitidu:

 • alkoholik;
 • virový;
 • infekční.

Je naprosto možné stanovit akutní nebo chronický patologický proces, který probíhá v každém jednotlivém případě..

Během postupu navíc lékař určí přítomnost:

 • cysty;
 • různé druhy novotvarů;
 • cirhóza;
 • hemangiomy;
 • hematomy;
 • narušení integrity orgánu.

Povaha a závažnost poškození jater jsou stanoveny se 100% přesností. Závěrem odborník podrobně popisuje změny ve velikosti orgánu a další zjištěné patologie a odchylky od normy.

Pro studii se používá speciálně vytvořený senzor, pomocí kterého se získává obraz na monitoru. Pacient může ležet na boku nebo zaujmout jinou pozici na žádost lékaře, který vyšetřuje oba laloky jater, měří průměr jaterního kanálu, zkoumá stav vnitřní části laloků a segmentů. V případě potřeby se provede studie žlučníku a žlučovodů.

Echogenicita

Během procedury je pacientovi nabídnuto ležet na jedné straně, zhluboka se nadechnout a krátce zadržet dech. Další polohu indikuje odborník před monitorem. Na obrazovce je viditelný obraz jater, ze kterého můžete určit velikost orgánu a identifikovat patologické změny, ke kterým dochází.

Echogenicita je jedním z nejdůležitějších ukazatelů. Znamená to schopnost orgánových tkání procházet a odrážet ultrazvukové vlny. Odchylka od normy k větší nebo menší straně pojmenovaného indikátoru naznačuje přítomnost patologií.

 • jizvení;
 • nádory;
 • absces;
 • ascites;
 • mastné změny;
 • stopy destrukce hepatocytů (jaterních buněk);
 • akutní nebo chronický zánětlivý proces.

Lékař dává podrobný závěr, který obsahuje informace o stavu jaterní tkáně, protože zvýšená echogenicita se stává důkazem přítomnosti patologického procesu. Na základě získaných údajů lze posoudit možné zúžení lumen kanálků a žil, přítomnost tuleňů a smrt hepatocytů..

Zvýšená hodnota echogenicity (zvýšená průchodnost) naznačuje „vodnatost“ jater a zadržování vody se stává potvrzením akutní hepatitidy. U chronického zánětlivého procesu je tento indikátor pod stanovenou normou. Při nízké úrovni echogenicity se cévní obrazec stává výrazným, ale tento ukazatel ve vztahu k žlučníku, kanálům a tkáním obklopujícím krevní cévy se naopak zvyšuje.

Je nutné zkontrolovat úroveň průchodnosti jaterní tkáně, pokud se pacient obrátí na specialistu se stížnostmi na:

 • bolest na pravé straně a v hypochondriu na stejné straně;
 • opakující se nevolnost a nutkání zvracet;
 • vzhled ikterického odstínu na pokožce;
 • objasnění výkalů;
 • obecná slabost a malátnost;
 • neustálá únava, pociťovaná navzdory nedostatku fyzické aktivity;
 • porucha srdečního rytmu.

Indikací pro ultrazvukové vyšetření a stanovení stupně průchodnosti parenchymu mohou být odchylky od normy ve výsledcích provedených krevních testů. Vysoký obsah cukru nebo bilirubinu. Nízká míra průchodnosti parenchymu naznačuje přítomnost akutního zánětlivého procesu. To je možné za přítomnosti virové hepatitidy B, Botkinovy ​​choroby (hepatitidy A).

Stanovení vnějších rozměrů orgánu

 1. Homogenní struktura se střední propustností (echogenicita).
 2. Předozadní velikost pravého jaterního laloku je 1,25 cm nebo méně.
 3. Stejná velikost levého jaterního laloku - 0,7 cm nebo méně.
 4. Průměr celkového toku žluči by neměl být menší než 0,6 cm a nepřesahovat 8 mm.
 5. Podobný parametr portální žíly nepřesahuje 1,3 cm.
 6. Podélná velikost orgánu není menší než 140 mm a nepřesahuje 200 mm.
 7. Příčný rozměr - od 200 do 250 mm.
 8. Okraje jsou hladké, jasné.

Jakékoli odchylky od uvedené normy jsou důkazem přítomnosti patologického procesu vedoucího k poškození funkce jater..

Během ultrazvukového vyšetření může lékař detekovat masy. To naznačuje přítomnost kamenů v potrubí nebo potvrzuje diagnostikovanou helminthickou invazi. Výsledek ultrazvukového vyšetření umožňuje předepsat přesnou diagnózu a adekvátní léčbu.

Mírné zvětšení velikosti se zachovanými rovnoměrnými okraji jater, hladkým povrchem orgánu a absencí ohnisek nekrózy naznačuje přítomnost akutní hepatitidy. Pokud jsou oblasti nekrózy patrné a tvar a velikost jater se značně mění, pak můžeme hovořit o chronickém zánětlivém procesu. Tím je narušena jaterní struktura a na jejím místě je viditelná pojivová vláknitá tkáň..

Při popisu studie odborník poznamenává:

 1. Zvýšení nebo snížení propustnosti tkání (echogenicita). Taková odchylka naznačuje, že v tomto konkrétním případě existuje akutní nebo chronický zánětlivý proces (hepatitida).
 2. Zvýšení vnější velikosti orgánu naznačuje vývoj zánětu..
 3. Snížení velikosti jater potvrzuje vývoj cirhózy v důsledku jednoho z chronických onemocnění a v důsledku nahrazení jaterních buněk (hepatocytů) pojivovou tkání.
 4. Velikost průměru společného žlučovodu, přesahující normu, naznačuje porušení odtoku žluči v důsledku zablokování kanálu žlučníkem nebo helmintami.
 5. Zvýšený průměr portální žíly je důkazem rozvoje cirhózy, která je doprovázena porušením toku venózní krve v jaterních tkáních.
 6. Hrudky nebo různé útvary jsou výsledkem zánětlivého nebo rakovinového onemocnění.

Příprava na postup

Příprava na ultrazvukové vyšetření začíná několik dní před stanoveným datem. Takové školení spočívá v dodržování stravy, odvykání kouření a pití alkoholických nápojů. Pokud máte podezření na přítomnost alkoholické hepatitidy, doporučuje se pacientovi sledovat sekreci tekutin. Pacient bude muset měřit množství vypité a vylučované tekutiny během dne.

Získání přesných výsledků výzkumu závisí na tom, jak zodpovědně pacient bere přípravek. Prvním krokem je odstranění přebytečného plynu nahromaděného ve střevech..

Chcete-li to provést, musíte se vzdát konzumace jídla po dobu tří nebo pěti dnů před vyšetřením:

 • fermentované mléčné výrobky;
 • černý chléb;
 • luštěniny;
 • sycené nápoje;
 • kořeněná a tučná jídla.

Délka stravy závisí na závažnosti patologického procesu a na stížnostech, s nimiž pacient vyhledal lékařskou pomoc..

Stravování během těchto několika dní před zákrokem by mělo být časté a lehké. Jídlo by mělo být přijímáno nejméně 3-5krát denně. Je důležité si uvědomit, že je třeba odstranit plyny ze střev, což znamená, že v těchto dnech budete muset užívat aktivní uhlí a pokud je to nutné, večer a ráno před ultrazvukem, musíte udělat čisticí klystýr. Množství kapaliny během přípravy musí být omezeno snížením na 1,5 litru denně.

Pro ty, kteří jsou přijímáni v naléhavých případech, není příprava povinná. Pokud je to nutné, po určité době lze studii opakovat, aby se potvrdily výsledky..

Pacient by měl být připraven na to, že během procedury bude ležet na zádech nebo (podle pokynů lékaře) na své straně. Na povrch kůže se nanese speciální gel a při mírném tlaku na kůži břicha přes něj lékař přesune senzor. Na obrazovce monitoru se objeví obraz jater, jehož rozměry jsou pevně stanoveny zařízením. Po dokončení postupu se odborník vyjádří a na jeho základě stanoví ošetřující lékař konečnou diagnózu.

Ultrazvukové vyšetření nemá žádné kontraindikace. Tento informativní průzkum je zcela bezpečný. Výjimkou jsou pacienti s puchýřky, vyrážkami nebo popáleninami na břišní pokožce. Předpokladem je odmítnutí provádět ultrazvuk současně s EGD a rentgenem. Po nich by měly uplynout alespoň dva dny a až poté dostane pacient příležitost podstoupit ultrazvukové vyšetření. V některých případech se doporučuje podstoupit dva zákroky v intervalu 14 dnů. To vám umožní sledovat možné změny stavu jater a stanovit nejpřesnější diagnózu..

Když je diagnostikována hepatitida C, je pacientovi předepsáno Dopplerovo vyšetření, které umožňuje s vysokou mírou přesnosti zjistit vlastnosti průtoku krve v játrech a identifikovat místa, kde není normální zásobování krví. Ultrazvukové vyšetření jater je jednou z nejmodernějších a nejinformativnějších metod vyšetření pacientů, u nichž se v těle nacházejí patologické procesy spojené se zhoršenou funkcí orgánů. Ultrazvuk umožňuje lékaři určit závažnost onemocnění, hranice šíření patologického procesu, celkový stav jater a povahu poškození orgánů.