Biochemické ukazatele virové hepatitidy A

Obsah

Biochemické parametry u virové hepatitidy A ………………………… 8

Úvod

Hepatitida A je jednou z nejčastějších lidských nemocí na Zemi. Nachází se všude. Na světě je ročně registrováno přibližně 1–4 miliony případů HAV. V rozvojových zemích Afriky, jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky je výskyt 500–1 000 na 100 000 obyvatel a ve vysoce rozvinutých zemích východní Evropy, USA - méně než 10. V Rusku je výskyt HAV 3 000 lidí na 100 000 obyvatel. [2]

Relevance tématu: v poslední době se miliony lidí potýkaly s problémem virové hepatitidy. Tyto nebezpečné infekční nemoci se staly kolosálními po celém světě, a to především kvůli špatné hygieně a nedostatku odpovídajících informací o způsobech šíření viru, způsobech ochrany a léčbě..

V této práci byl stanoven cíl: odhalit závislost biochemických parametrů u virové hepatitidy A..

Hlavní cíle výzkumu:

Analyzujte anamnézu pomocí HAV

Vytvořte tabulku biochemických parametrů

Analyzujte a identifikujte korelaci TK

Přečtěte si literaturu HAV

Žloutenka typu A

Hepatitida A je infekční onemocnění jater způsobené virem.

Infikovat virem hepatitidy A může každý. Epidemická ohniska choroby jsou možná. [9]

Virus hepatitidy A má kyselinovzdornou membránu. To pomáhá virům, které pronikly kontaminovaným jídlem a vodou, projít kyselou ochrannou bariérou žaludku. [4]

Virus hepatitidy A přetrvává ve vodním prostředí, takže epidemie hepatitidy A jsou často přenášeny vodou. [4]

Virus hepatitidy A je vysoce imunogenní; po předchozím onemocnění se vytváří stabilní celoživotní imunita. [4]

Etiologie

Původcem hepatitidy A je virus obsahující RNA, o průměru 28 nm, stabilní ve vnějším prostředí při pokojové teplotě a může přetrvávat několik měsíců při pozitivní teplotě blízké nule - několik let. Virus zemře ve vroucí vodě do 5 minut, je citlivý na formalín a ultrafialové světlo, standardní dezinfekční prostředky (chloramin v koncentraci 1 g na litr virus zabije do 15 minut při pokojové teplotě). [9]

Epidemiologie

Hepatitida A je nemoc špinavých rukou. Zdrojem patogenu je pacient se subklinickou nebo manifestní formou onemocnění. Virus se vylučuje stolicí pacienta po dobu 2-3 týdnů, počínaje inkubační dobou, a přetrvává v prvních dnech žloutenky. Epidemiologicky významní jsou zejména pacienti s anikterickými, vymazanými formami hepatitidy A, jejichž počet je mnohonásobně vyšší než počet „ikterických pacientů“. [7]

Klinický obraz

Hepatitida A má dvě formy: subklinickou (ve většině případů) a manifestní - vymazanou, anicterickou a ikterickou; podle závažnosti - lehká, střední, těžká; po proudu - akutní a prodloužené.

U manifestních forem onemocnění se rozlišují následující období: inkubace, pre-ikterické, ikterické (období špičky), rekonvalescence. [6]

Inkubační doba je obvykle 3-4 týdny. Poté následuje preicterické období trvající 5-7 dní, charakterizované řadou klinických projevů. Existuje několik možností jeho průběhu: chřipkový (nejčastěji horečnatý), dyspeptický, astenovegetativní a smíšený. [6]

Hepatitida A začíná akutně - tělesná teplota stoupá na 38-39 ° C a trvá 1-3 dny. Pacienti mají bolesti hlavy, mohou být mírně vyjádřeni celková slabost, slabost, známky zánětu horních cest dýchacích, nechutenství, nepohodlí a pocit těžkosti v epigastriu. [2]

Po 2-4 dnech pacientova moč změní barvu, která se stává tmavě hnědou, výkaly získají barvu bílé hlíny a mohou být neformované. Vyšetření pacienta odhalí zvětšení, bolestivost při palpaci, játra. Již během tohoto období lze slezinu zvětšit. [6]

Poté přichází období špičky, které trvá v průměru 2–3 týdny. Nejúplnější obraz onemocnění je prezentován během nemoci střední závažnosti se žloutenkou, která je doprovázena znatelným zlepšením blahobytu pacientů - jejich tělesná teplota se normalizuje a bolesti hlavy se snižují nebo mizí. Současně však přetrvává slabost, astenie, dyspeptické příznaky, závažnost a distenze v epigastriu a pravém hypochondriu. Žloutenka probíhá ve třech fázích: růst, maximální vývoj, zánik. Intenzita žloutenky zpravidla odpovídá závažnosti onemocnění. [3]

Při vyšetření pacientů je pozorována bradykardie, arteriální hypertenze, tlumené zvuky srdce, jazyk je potažen bílým nebo nažloutlým povlakem, játra jsou zvětšena, bolestivá.

Fáze zániku žloutenky probíhá pomaleji než fáze nárůstu a je charakterizována postupným vymizením příznaků onemocnění, po kterém začíná období rekonvalescence, jehož trvání je od 1 do 12 měsíců - pacientova chuť k jídlu je obnovena, astenovegetativní příznaky ustupují, velikost jater a funkční testy jsou normalizovány.

Anikterické vymazané formy hepatitidy A jsou snadné, s malými příznaky. Ve vzácných případech se vyvíjí zdlouhavá forma onemocnění, která trvá několik měsíců a končí zotavením. [6]

Prognóza hepatitidy A je obvykle příznivá (úmrtnost není vyšší než 0,04%) - přibližně 90% pacientů se zcela uzdraví. V ostatních případech existují zbytkové účinky ve formě hepatofibrózy, asthenovegetativního syndromu. Hepatitida A může vést k projevům Gilbertovho syndromu se zvýšením sérových hladin volného bilirubinu. [6]

Diagnostika

Nejstálejším laboratorním indikátorem hepatitidy A je zvýšení aktivity ALT více než 10krát ve srovnání s normou, která je detekována již v preicterickém období a přetrvává po dobu onemocnění. Indikátor se normalizuje po vymizení klinických projevů onemocnění a slouží jako kritérium pro zotavení. Časným indikátorem poškození metabolismu pigmentů je detekce urobilinogenu a žlučových pigmentů v moči. U ikterické formy onemocnění lze pozorovat zvýšení obsahu bilirubinu v krvi. [4]

Diferenciální diagnostika. Hepatitida A by měla být v preicterickém období odlišena od chřipky, SARS, malárie; během výšky nemoci - z leptospirózy, infekční mononukleózy, pseudotuberkulózy, žluté zimnice. [4]

Yushchuk N.D., E.A. Klimov a I.V. Mayev v článku virová hepatitida poznamenává, že u HAV je charakteristické významné zvýšení testu thymolu, které může zůstat změněno po dlouhou dobu a během období rekonvalescence. [1]

Biochemické ukazatele virové hepatitidy A

Biochemický krevní test na hepatitidu zahrnuje mnoho indikátorů, které odrážejí funkci jater v době studie. Tyto ukazatele jsou velmi variabilní, proto je pro spolehlivé posouzení průběhu hepatitidy zapotřebí několikanásobné opakované měření. [11]

Mezi hlavní biochemické krevní testy na virovou hepatitidu patří jaterní enzymy (aminotransferázy), bilirubin, alkalická fosfatáza, celková bílkovina a proteinové spektrum krve. Aminotransferázy - alanin (ALT) a aspartát (ACT) - jsou enzymy, které se nacházejí uvnitř jaterních buněk. Normálně jsou v krvi detekovány malé koncentrace těchto látek. Když jsou játra poškozena, zejména v důsledku virové expozice, jsou jaterní buňky zničeny a jaterní enzymy jsou v krvi nalezeny ve zvýšeném množství. Rozsah fluktuací těchto indikátorů je velmi široký a do určité míry odráží závažnost a aktivitu zánětu jaterní tkáně u hepatitidy. Hlavním referenčním bodem je úroveň ALT. Pro přesné určení povahy poškození jater tato studie nestačí, protože k tomu existují speciální diagnostické metody, zejména punkční biopsie jater. Kromě toho se hodnoty aminotransferáz mohou velmi významně a rychle měnit, a to i bez jakékoli expozice léčivu, tj. Spontánně. V tomto ohledu je u virové hepatitidy nutné k monitorování průběhu onemocnění pravidelně vyšetřovat krev na aktivitu jaterních enzymů. Během antivirové terapie normalizace hladin ALT a ACT indikuje účinnost léčby. [11]

Bilirubin je žlučový pigment, který se tvoří v lidské krvi v důsledku rozpadu červených krvinek (erytrocytů). Poté je bilirubin zachycen jaterními buňkami a vylučován z těla žlučí přes střeva. Bilirubin, který vstoupil do jaterních buněk, se nazývá vázaný a ten v krvi (tj. Před vstupem do jater) se nazývá volný. Normálně se v krvi nachází malé množství bilirubinu (hlavně kvůli volnému obsahu). U virové hepatitidy A v játrech může dojít ke zvýšení obsahu celkového bilirubinu (množství volné vazby), což je vyjádřeno ikterickým barvením kůže a skléry. [11] M.V. Mayevskaya ve svém článku „Hepatitida A“ uvádí, že bilirubinemie u hepatitidy A v 70–80% případů nepřesahuje 100 μmol / l [5]

Alkalická fosfatáza (ALP) je enzym, jehož aktivita odráží procesy pohybu žluči podél žlučových cest (z jaterní buňky do žlučníku a dále do střeva). Ke zpoždění odtoku žluči dochází nejen při virové hepatitidě a cirhóze, ale také při poškození jater vyvolaném léky, ucpání žlučovodů kamenem, adhezemi, nádorem atd. Se zpožděním odtoku žluče (cholestáza) se zvyšuje hladina alkalické fosfatázy v krvi a překračuje normu. [10 ] V.V. Vasilenko ve svém článku

„Interpretace jaterních testů“ upozornila na skutečnost, že biologický poločas alkalické fosfatázy je týden, takže začíná růst 1–2 dny po nástupu obstrukce žlučových cest a zůstává zvýšený několik dní po jejím vyřešení.. [3]

Celkové proteinové a proteinové spektrum krve je skupina indikátorů, které odrážejí schopnost jater a buněk imunitního systému vytvářet určité proteiny. Celková bílkovina v krvi se skládá z takzvaného albuminu a globulinů. Játra syntetizují albumin. Tato schopnost klesá, když jsou poškozeny jaterní buňky, a poté je při analýze proteinového spektra zaznamenán pokles hladiny albuminu. Stupeň redukce odpovídá hloubce poškození jater. [11]

Praktická část

Materiály a metody.

Jako materiál jsme použili anamnézy dětí s diagnózou „hepatitidy A“, které nám poskytla dětská městská nemocnice č. 15. Anamnézy patřily hlavně kojencům mladším jednoho roku. Zajímali jsme se o biochemické parametry, které byly stanoveny v době přijetí pacientů. Z biochemických parametrů byly měřeny aminotransferázy: AST, ALT; alkalická fosfatáza, celkový bilirubin, test thymolu, močovina, glukóza a celkový protein.

Při analýze anamnézy jsme pozorovali nárůst výše uvedených biochemických parametrů. Zvýšení hladiny aminotransferáz je vysvětleno skutečností, že při virové hepatitidě A jsou hepatocyty jater zničeny a enzymy vstupují do krve, což je potvrzeno biochemickou analýzou. F.de Ritis, G. Giusti, F. Piccinino, L. Cacciatore

v článku "Klinika infekčních nemocí" je třeba poznamenat, že poškození jater je doprovázeno zvýšením aktivity sérových enzymů, z nichž nejinformativnější jsou hladiny AST a ALT, které někdy dosahují 200-400% a zřídka nepřesahují 100%. [3]

Zvýšení hladiny alkalické fosfatázy je spojeno se zpožděním odtoku žluči z jater. poškozené hepatocyty.

Hladina bilirubinu u hepatitidy A stoupá v důsledku skutečnosti, že poškozené jaterní buňky nemohou bilirubin zachytit a vylučovat z těla žlučí. Yushchuk ND o této změně píše také ve svém článku „virová hepatitida“. [2].

Glukóza v játrech se ukládá ve formě glykogenu, ale když se zničí jaterní buňky, glukóza se neusadí, proto hladina glukózy klesá.

Výsledky výzkumu.

Při studiu biochemických parametrů bylo zjištěno zvýšení hladiny ALT, AST, ALP a dalších ukazatelů, jak již bylo uvedeno výše..

Normální ALT u novorozenců je 13-45 U / l, u hepatitidy A se tento ukazatel zvýšil o 490%.

Krevní obraz pro hepatitidu

Zánětlivý proces způsobený viry má různé formy toku s různými příznaky. Je nemožné diagnostikovat se a zahájit terapii sami, proto se neobejdete bez příslušných testů. K určení protilátek budete muset podstoupit testy. Kontrola v případě nemoci umožňuje lékaři předepsat požadovanou léčbu po detekci protilátek.

Biochemická analýza pro hepatitidu

Biochemický krevní test na hepatitidu je považován za jednu z nejspolehlivějších metod, umožňuje vám získat v krátké době podrobný výsledek s vysokou přesností. Tato metoda zahrnuje více než 100 složek, což poskytuje ucelený obraz o stavu lidského zdraví..

Jaké testy budou předepsány? Studie poskytne obrázek nejen o stavu jater, ale bude indikovat další poruchy funkce těla:

 • zvýšení hladiny žlučového pigmentu naznačuje problémy s játry a žlučníkem;
 • nízká hladina glukózy je příznakem poruchy funkce gastrointestinálního traktu;
 • nízké leukocyty jsou hlavním důkazem poškození tkáně.

Diagnostika se také provádí pomocí UAC. Jaký je tento způsob studia těla? Poskytuje takové komponenty jako:

 • hemoglobin;
 • bilirubin;
 • krevní destičky;
 • leukocyty;
 • ESR.

Nejčastěji jsou po obdržení špatných výsledků UAC odesláni k biochemii, aby zjistili příčinu dysfunkce jater.

Krevní ukazatele v analýze

Za přítomnosti výše uvedeného viru ALAT, ASAT jistě vzroste. Všechny se zvyšují s hepatitidou.

 • mírná forma - žluč je v rozmezí 85-87 μmol / l;
 • akutní forma - často se zvyšuje z 87 na 160 μmol / l.

LDH nad 250 signalizuje vážné orgánové problémy, destrukci buněk.

SDH nad 1 je charakteristickým znakem akutní fáze.

Nízký obsah albuminu (jaterní bílkoviny) naznačuje poruchu orgánu, je považován za jeden z hlavních příznaků.

V závislosti na zdravotním stavu, věku a přítomnosti dalších chronických onemocnění se ukazatele mohou změnit. Proto není možné přesně pochopit, jaké stadium hepatitidy je bez konzultace s odborníkem..

Důvody pro doporučení k analýze

Pokud existuje riziko vzniku této léze, jsou pacientovi dána doporučení. Diagnostika odhaluje všechna stadia onemocnění i počáteční (mírnou) formu onemocnění po dobu 4–6 týdnů. Všechny tyto činnosti mohou také odhalit další onemocnění, která často komplikují provádění terapeutických opatření..

Biochemie mění své indikativní hladiny v přítomnosti virové infekce. Pokyny pro tento typ vyšetření jsou:

 • zvýšený bilirubin;
 • atypické ALT, AST;
 • projev prvních příznaků (žloutnutí kůže, oční bělmo);
 • pokud měl člověk závislost na drogách nebo alkoholu.

Změny v krevním testu jsou detekovány dekódováním. Extrakt se zpravidla přijímá 1-2 dny po dodání biomateriálu. Zvýrazní se špatné koeficienty, odborník vysvětlí význam testů a v případě potřeby může jmenovat další testy.

Kromě těchto diagnostických metod se často dodatečně odesílají na testy ELISA nebo PCR. Po předání a obdržení výsledků lékař učiní závěr, předepíše léky.

Játra infikovaná touto infekcí jsou zanícená, takže vyšetření okamžitě ukáží destrukci orgánové tkáně. Tato metoda diagnostiky krve je pozoruhodná svou dostupností, přesností a maximální rychlostí provedení. Aby byly výsledky co nejpřesnější, musíte se před návštěvou zdravotnického zařízení řádně připravit.

Příprava na analýzu

Chcete-li získat spolehlivé výsledky bez opětovného předání biomateriálu, musíte dodržovat určitá pravidla:

 • postup se provádí pouze na prázdný žaludek ráno;
 • interval mezi posledním jídlem a odběrem biomateriálu by měl být nejméně 8–10 hodin;
 • ráno můžete pít pouze vodu, nepijte sodu, čaj, kávu, koncentrované džusy, alkohol po dobu 12 hodin;
 • zákaz kouření po dobu nejméně 5 hodin;
 • dokončit užívání léků dva týdny před porodem;
 • po dobu 1-2 dnů nemůžete jíst citrusy, stejně jako jiné oranžové plody.

Před diagnostikou byste neměli jíst mastná, smažená jídla, lékaři vám doporučují dobře spát, snažte se být nervózní.

Někdy se po zákroku zhorší zdravotní stav - nemusíte se bát. Stačí pít silný sladký čaj, jíst sušenky, buchtu. Někteří si s sebou berou čokoládovou tyčinku. Tyto metody detekce hepatitidy nemají negativní účinek, ale pouze naopak pomáhají pochopit zdravotní stav subjektu.

Dekódování výsledků

Dešifrování indikátorů určuje infekci orgánu a závažnost onemocnění. Jedním z hlavních příznaků virové infekce je produkce protilátek. Počet detekovaných imunoglobulinů naznačuje jak akutní, tak chronický průběh onemocnění.

Vykazuje biochemická analýza abnormality? Ano, navíc je tato diagnostická metoda považována za nejpřesnější a nejpodrobnější. Pokud jsou nalezeny HCV RNA, jedná se o přesný indikátor hepatitidy.

U člověka se po kontaktu s nemocnou hepatitidou složení krve nemění, protože tento virus není přenášen vzdušnými kapičkami. Zdraví lidé proto mohou bezpečně kontaktovat pacienty..

Může běžná krev odhalit onemocnění jater? Ano, ale tento test je méně spolehlivý než biochemie. Je pravidlem, že pokud existuje podezření na přítomnost imunoglobulinů, provedou se obě studie. Oba testy ukazují silné koncentrace žluči a bílkovin.

Biochemické parametry u hepatitidy jsou několikrát zvýšeny. Specifické úrovně některých prvků budou laboratorní technici zdůrazňovat. Pouze hepatolog však může plně vysvětlit jejich význam..

Jaký by měl být koeficient pozitivity? Jaká jsou čísla nosiče patologie? Ošetřující lékař je schopen to vypočítat. Nyní existují dokonce i weby online, které po zadání údajů rozdají číslo. Osoba je nemocná, pokud je číslo pozitivity rovné nebo větší než jedna.

Ukazatele zdravého člověka

Obecný krevní test ukáže patologii u člověka, biochemie dělá totéž. Chcete-li pochopit, jak obtížný je stav před návštěvou hepatologa, můžete extrakt dešifrovat sami. To je snadné, pokud znáte normu určitých látek..

 • u zdravého člověka žádná z metod neukáže imunoglobuliny;
 • hemoglobin by měl být mezi 120 - 150 g / l (dívky), (muži) 130 - 170 g / l;
 • leukocyty u dospělých: 4,0 - 9,0;
 • erytrocyty dospělých mužů: 4,0 - 5,0, dospělé dívky 3,5-4,7;
 • protein 63-87 g / l;
 • glukóza 3,5-6,2 m / l;
 • ALT pro ženy - do 35 jednotek, u mužů - do 45 jednotek / l;
 • AST pro muže - do 40 jednotek / l, ženy - do 30 jednotek / l.

Při pohledu na výsledky lékaři identifikují různé nemoci. Problém často spočívá nejen v oblasti jater, ale také ve slezině a žlučníku.

Odchylky od normy

Jaké výsledky jsou porušeny, pokud provedete kompletní krevní obraz pro hepatitidu? Hodnocení enzymu jako složky žluči je hlavní pro stanovení diagnózy.

Normálně tato složka nepřesahuje 80%, avšak u osob infikovaných virem se obsah žlučového pigmentu někdy zmenší na 95%, což značně narušuje vylučování žluči.

 • světelný stupeň - asi 90 μ / l;
 • střední stupeň - 100 - 170 μ / l;
 • těžká fáze - od 170 mk / l a více.

Jaké ukazatele rostou a naznačují hepatitidu? Kromě bilirubinu zahrnuje diagnóza krevního materiálu také takový krevní prvek, jako je hemoglobin. Jeho nízký obsah znamená slabou játra, přerušení jeho činnosti. Je třeba mít na paměti, že jeho koncentrace je nestabilní - pokles může vyvolat menstruace, krvácení z nosu, špatná výživa, nedostatek vitamínů. Léčba je proto vždy složitá, je třeba věnovat pozornost odchylkám od normálního celkového proteinu a glukózy.

Laboratorní postupy ukazují nízký počet bílých krvinek (2,5 až 3,7). Prudké snížení nebo zvýšení je signálem problémů s játry.

V diagnostice hrají klíčovou roli enzymy jako ALT a AST. U všech pacientů došlo k významnému zvýšení hladiny těchto látek..

Pouze odborník může stanovit konečnou diagnózu a předepsat léčbu. Pokud existuje podezření na infekci, lékař často odkazuje na další diagnostická opatření. Někdy se také stane, že se výsledky z jednoho či druhého důvodu ukázaly jako špatné. Poté je jmenován opakovaný zásah. Nedoporučuje se samoléčba, protože virová destrukce vede k vážným následkům, pokud včas nevyhledáte lékařskou pomoc.

Laboratorní krevní testy na hepatitidu

Krevní test na hepatitidu je laboratorní test na přítomnost viru. Biochemie musí být podána na lačný žaludek. Můžete si buď vzít doporučení od profilového lékaře, nebo si ho můžete vzít za poplatek za poplatek v některé z komerčních organizací. Nejlepší je však nejprve získat kvalifikovanou pomoc od hepatologa a konzultovat laboratoř, kde vás mohou vyšetřit.

Přehled hepatitidy

Hepatitida je akutní nebo chronické zánětlivé onemocnění filtrační membrány. Častější forma je virová. V současné době hepatologové rozlišují 7 odrůd tohoto viru: A; V; Z; D; E; F; G.

Obecné příznaky všech forem:

 • tíha v pravém hypochondriu;
 • Zvýšení teploty;
 • nevolnost a často zvracení;
 • nedostatek chuti k jídlu;
 • zácpa;
 • slabost a bolesti končetin;
 • zežloutnutí skléry očí;
 • těžká slabost;
 • zákal moči;
 • bílé výkaly.

V případě, že se objeví výše uvedené patologie, je nutné naléhavě kontaktovat terapeuta a provést test na virus hepatitidy. Při návštěvě lékaře je důležité podrobně popsat všechny příznaky..

Laboratorní výzkum

Krev pro hepatitidu je darována ve specializovaných laboratořích směrem k hepatologovi nebo terapeutovi. Žloutenka je detekována markery na přítomnost bakterií v krvi pacienta.

 • protilátky;
 • antigeny patologie;
 • genetický materiál.

Během odběru biologického materiálu je pacientovi odebrán vzorek venózní krve. Plazma se odesílá pro následující typy výzkumu:

 • PCR nebo polymerázová řetězová reakce;
 • ALT a AST;
 • jaterní enzymy;
 • ELISA nebo imunochromatografická analýza;
 • analýza pigmentu;
 • hemostázový systém.

Tyto studie poskytují ucelený obraz o klinickém stavu pacienta a pomáhají rozvíjet taktiku léčby. Krevní biochemie u hepatitidy je povinnou metodou detekce patologie. Výše uvedené markery nejsou nikdy vzorkovány z prstu pacienta, protože nejsou informativní.

Příprava na odběr krve

V předvečer odběru vzorků venózní krve pro biochemické studie je nutné se připravit. Jinak může být obraz rozmazaný a odborníci nebudou schopni identifikovat všechny nuance probíhající nemoci..

 1. Je nutné darovat plazmu na lačný žaludek..
 2. Během týdne musí člověk dodržovat dietu a vylučovat alkohol a nikotin.
 3. Výsledek nepříznivě ovlivňuje také silná fyzická námaha a prudká změna klimatu..
 4. Souběžná léčba také narušuje krevní obraz pro hepatitidu, proto by léčba měla být přerušena. Pokud to není možné, měl by být hepatologovi poskytnut seznam použitých pilulek nebo injekcí.
 5. Je nutné regulovat příjem cukru v těle, zdržet se sladkých sycených nápojů a rychlého občerstvení.
 6. Doplňky a vitamíny nepříznivě ovlivňují koncentraci látky.

FAQ

 1. Proč darovat krev na hepatitidu na lačný žaludek, můžete pít vodu nebo ne. - Odborníci doporučují nekonzumovat žádné jídlo ani tekutiny, protože by to výrazně narušilo klinický obraz.
 2. Je možné takové analýzy provádět anonymně. - Ano.
 3. Který specialista by měl dát doporučení na dodávku biomateriálu na okresní kliniku. - Hepatolog nebo terapeut.
 4. Berou plazmu pro současné testování na žloutenku a AIDS? - Každá nemoc má své vlastní markery a postupy.

Jak se postup provádí

Klinický krevní test na hepatitidu se provádí striktně z žíly. Pouze tak lze získat vysoce kvalitní biomateriál v požadovaném objemu pro všechny typy výzkumu..

 1. Ruku, ze které je odebrána plazma, si sestra otře v oblasti lokte.
 2. Pacient by měl být klidný a uvolněný. Vzrušení má nepříznivý vliv na koncentraci látek, které ukazují dynamiku stavu filtrační membrány.
 3. Pacient musí bezprostředně před odebráním krve sedět 15 minut, protože náhlá změna polohy těla může ovlivnit výsledky.

Je důležité si uvědomit, že pokud člověk přišel z chladu a končetiny jsou chlazené, musí se zahřát.

Norma a odchylka pro různé typy hepatitidy

Krevní obraz pro hepatitidu se významně liší od normy. Výsledky testu jasně popisují klinický obraz toho, co se děje v těle..

Název analýzyMíra žen / mužůSnadná fázeOstrýChronický
Celkový obsah bílkovin65 g l./85 g l.Pod těmito hodnotami
Alt a ASTAlt až 35: AST až 31 / Alt až 45: AST až 41Alt od 38: AST od 34 / Alt od 48: AST od 42
BilirubinAž 21 μM / lNad 45 ml mol / l

Co může ovlivnit výkon

Porušení doporučení ohledně pořadí dodání biomateriálu může značně narušit efektivní obraz, protože virus hepatitidy bude nesprávně identifikován. To se obvykle stává, pokud jsou testy prováděny ve spěchu nebo po alkoholických úlitbách a bohatých hostinách, v době, kdy jsou játra obzvláště nabitá. Tím se zvyšuje uvolňování toxických látek a stav lze považovat za závažnější, než ve skutečnosti je. Hodně také záleží na tom, kolik se provádí krevní test na hepatitidu, pokud se dá vysledovat dynamika. Nejlepší je darovat plazmu na stejném místě a ve stejnou dobu..

Pravděpodobnost falešného výsledku

Falešně pozitivní závěr se může objevit, pokud by existovaly vnější faktory, a také kvůli přítomnosti vnitřních současných onemocnění.

Faktory zkreslení klinického obrazu:

 • autoimunitní onemocnění;
 • předchozí očkování;
 • přítomnost benigních nebo maligních nádorů;
 • virové infekce;
 • HIV;
 • individuální vlastnosti organismu.

Biochemie pro hepatitidu je velmi důležitá a povinná analýza, kterou nelze opomenout. Je však také důležité správně dodržovat všechna doporučení zaměstnanců a svěřit dekódování přijatého závěru kompetentnímu specialistovi.

Krevní testy na hepatitidu

U hepatitidy je důležitá včasná a adekvátní léčba. Metody léčby a léky předepsané lékařem však závisí na výsledcích studie. Krevní testy na hepatitidu mohou odhalit koncentraci viru, dobu trvání hepatitidy v těle a typ onemocnění, proto je tento typ studie považován za hlavní v případě podezření na jaterní patologii.

Indikace pro jmenování

Krevní test je předepsán pro mnoho nemocí, včetně podezření na hepatitidu. Indikací pro účely analýzy jsou tedy klinické příznaky onemocnění:

Nevolnost

 • nevolnost;
 • žloutnutí kůže a sliznic;
 • změna barvy výkalů a moči;
 • zvýšená únava.

V rané fázi se však hepatitida nemusí projevit, jak se často stává u hepatitidy C, takže je obtížné určit přenos viru. Pacient si také může mýlit příznaky tohoto virového onemocnění se známkami jiné patologie nesouvisející s virem. Z tohoto důvodu je nutné podstoupit lékařskou prohlídku a darovat krev k rozboru, protože tato metoda určuje onemocnění a poskytuje lékaři informace potřebné k předepsání adekvátní léčby..

Během přechodu z akutní fáze do chronické mohou příznaky hepatitidy na chvíli zmizet - to je nebezpečné, protože pacient věří, že nemoc byla vyléčena. Je to však chronické stádium, které se vyznačuje nepříjemnými a závažnými příznaky, které zhoršují kvalitu života..

Druhy analýz

Krevní test je povinnou součástí lékařské prohlídky v případě podezření na hepatitidu. Existují následující typy laboratorního výzkumu biologického materiálu:

PCR

 • obecná analýza krve;
 • biochemická analýza;
 • metoda polymerázové řetězové reakce (PCR);
 • imunologický krevní test.

Obecná analýza odráží stav pacienta, nepřináší však konkrétní informace o viru hepatitidy. Údaje o změnách hladiny hemoglobinu, leukocytů a lymfocytů jsou nicméně užitečné pro získání celkového obrazu o zdraví vyšetřované osoby. Zpravidla se v kombinaci s krevním testem na hepatitidu provádí test moči.

Biochemický krevní test objasňuje následující informace:

 • počet jaterních enzymů, které se nacházejí v krvi v důsledku poškození hepatocytů (jaterních buněk);
 • koncentrace bilirubinu - přímá a celková;
 • změny v poměru proteinových frakcí v krvi;
 • hladiny triglyceridů.

Metoda PCR umožňuje určit typ viru - používá se při podezření na virové onemocnění, protože je považována za účinnou.

K detekci protilátek proti viru a jaterním buňkám (s autoimunitní hepatitidou) je nutná imunologická studie krve. Test má dobu platnosti - u hepatitidy B a C trvá 12 týdnů. Analýzu lze provést doma, bude to vyžadovat speciální proužky, které detekují antigeny viru B a protilátky proti hepatitidě C v biomateriálu - sliny a krev.

Krev je tedy bohatým zdrojem informací o hepatitidě, které jsou nezbytné pro stanovení správné diagnózy..

Příprava na dárcovství krve

Aby analýzy poskytly dobrý výsledek blízký realitě, je nutné se řádně připravit na dodání biomateriálu do laboratoře. V případě dárcovství krve je důležité sledovat konzumovanou potravu, protože látky absorbované střevy jdou přímo do krevního oběhu a mění koncentraci metabolických produktů. Z tohoto důvodu je krev zakalená a indikátory mohou být narušeny..

Krevní test se provádí na prázdný žaludek

Doporučuje se provést analýzu na lačný žaludek ráno. Před odběrem krve byste měli mít večeři 10 hodin před, nejlépe se světlem, libovým masem nebo salátem. Spotřeba cukru má významný vliv na kvalitu vzorku, proto byste v žádném případě neměli před návštěvou nemocnice pít sladké nápoje. Někdy lékaři dokonce doporučují vynechat ranní hygienické postupy, protože zubní pasta obsahuje cukr a pasta může být omylem spolknuta slinami. Před odběrem krve je povoleno vypít čistou vodu bez přísad.

Je třeba poznamenat, že půst po dobu 2–3 dnů může také zkreslit výsledek analýzy. Faktem je, že po několika dnech bez jídla se množství žlučového pigmentu, bilirubinu, zvyšuje v krevním řečišti, což je důležitá součást studie pro virus hepatitidy. Pokud člověk nejí 2-3 dny, pak také klesá hladina glukózy v krvi a zvyšuje se koncentrace volných mastných kyselin a triglyceridů, ale cholesterol zůstává prakticky nezměněn.

Abyste dosáhli spolehlivých výsledků, potřebujete dobrou výživu v předvečer darování krve. Stojí za to odstranit ze stravy nadměrně slaná, mastná a kořeněná jídla, protože je pravděpodobné zvýšení množství enzymů, tuků a draslíku. Kromě toho tučné pokrmy zakalí krev: pokud konzumujete hodně másla večer před zákrokem, může být studie obtížná. Před odebráním vzorku byste také měli odmítnout žlutou a oranžovou zeleninu, protože obsahuje velké množství karotenoidů, které zvyšují koncentraci bilirubinu.

Oranžové ovoce a zelenina se před testováním nesmí konzumovat

Dekódování výsledků

Diagnóza hepatitidy laboratorními testy vyžaduje soubor koeficientů, jejichž změny naznačují přítomnost nebo nepřítomnost patologie. Rozluštit analýzu může pouze odborník, některé ukazatele však zcela jasně odrážejí změny zdravotního stavu.

Mezi hlavní ukazatele patří:

 • imunoglobuliny;
 • bilirubin;
 • ALT (alaninaminotransferáza) a AST (astaspartátaminotransferáza) - jaterní enzymy;
 • triglyceridy;
 • hemoglobin;
 • leukocyty.


Pokud výsledky vzorku krve neposkytly zjevné a jednoznačné výsledky, lékař předepíše další testy.

Normální indikátory

Neinfikovaná osoba nemá anti-HCV imunoglobuliny, protože se objevují pouze v přítomnosti virového proteinu hepatitidy.

Normální koncentrace bilirubinu v lidské krvi je až 20 μmol / l, ALT se pohybuje od 0,1 do 0,68 μmol / l a AST dosahuje hodnot v rozmezí 0,1-0,45 μmol / l.

V normálním stavu má člověk 0,4 až 2,9 mmol / l triglyceridů v krvi. Norma hemoglobinu je 120–160 g / l krve. Koncentrace leukocytů - 4-9 * 109.

Odchylky od normy

Specifické imunoglobuliny se objevují v důsledku reakce těla na jádra viru hepatitidy a jeho genomu. V prvních 3–6 měsících od data infekce by se měly vytvořit první protilátky - delší období je extrémně vzácné.

Pokud je bilirubin vyšší než 20 μmol / l, pak se u člověka vyvine žloutenka - jeden z hlavních příznaků přechodu hepatitidy C do chronické fáze. Zvýšení indexů ALT a AST naznačuje akutní fázi hepatitidy a začátek destrukce hepatocytů. Pokles je charakteristický pro vývoj jaterní cirhózy.

Obsah triglyceridů v hepatitidě se zvyšuje. Pokles koncentrace leukocytů a hemoglobinu naznačuje přítomnost viru v krvi, zvýšené krvácení nebo jinou krevní patologii.

Krevní test je nezbytný k identifikaci typu, fáze a trvání viru hepatitidy v lidském těle. Současně se musíte řádně připravit na porod, aby analýza poskytla co nejpřesnější výsledek: proto je důležité dodržovat výživu a nejíst až do okamžitého dodání analýzy. Dekódování však musí být svěřeno specialistovi, protože krevní test na hepatitidu je složitý a má mnoho nuancí charakteristických pro různé nemoci.

Hepatitida A: krevní testy a jejich dekódování

Hepatitida A je akutní virové onemocnění, které postihuje játra. Tato forma hepatitidy je ve srovnání s jinými typy tohoto onemocnění nejmírnější. Onemocnění nedegeneruje na chronickou formu a je poměrně snadno léčitelné.

K infekci dochází výkaly infikované osoby. Fekální hmota se dostane do vody nebo jídla, při konzumaci virus HAV pronikne do zdravého těla.

Děti a lidé, kteří zanedbávají základní pravidla osobní hygieny, jsou nejvíce náchylní k nemocem. Jiný název pro hepatitidu A je nemoc špinavých rukou. Krevní testy by měly být prvním krokem v léčbě podezření na hepatitidu A..

 1. Jaké krevní testy se provádějí na hepatitidu A.?
 2. Stanovení krevního imunosorbentu proti hepatitidě A: Anti-HAV
 3. Kompletní krevní obraz pro hepatitidu A.
 4. Biochemický krevní test na hepatitidu A.
 5. Krevní obraz pro hepatitidu A.
 6. Bilirubin
 7. ALT (ALaT)
 8. AST
 9. Bílek
 10. Celkový obsah bílkovin
 11. Jak darovat krev na hepatitidu A.
 12. Užitečné video
 13. Závěr

Jaké krevní testy se provádějí na hepatitidu A.?

Konečná diagnóza v případě podezření na hepatitidu A a stanovení dalšího průběhu léčby vychází z výsledků testů. Rozlišují se tyto typy výzkumu:

 1. Imunologické studie. Když virus hepatitidy A vstupuje a hromadí se v játrech pacienta, produkují se specifické enzymy. Jejich identifikace ve vzorku je základem pro potvrzení diagnózy u pacienta. Při podezření na hepatitidu A jsou tzv. Protilátky proti HAV markerem signalizujícím onemocnění..
 2. Obecný (klinický) krevní test. Krev se odebírá z prstu pacienta. Výsledky analýzy poskytují pochopení celkového stavu infikované osoby. U hepatitidy A existují abnormality v počtu a chování krevních buněk.
 3. Chemie krve. Při studiu proteinů venózní krve na základě snížení a prudkého zvýšení určitých enzymů je možné vyvodit závěry o procesech poškození jater.

Aby bylo možné diagnostikovat onemocnění s maximální přesností, doporučuje se simultánní studie pro všechny tři typy analýz najednou..

Imunoanalýza krevních enzymů proti hepatitidě A: Anti-HAV

Během vývoje onemocnění v játrech pacienta se tvoří protilátky ANTI-HAV IgM a ANTI-HAV IgG. V akutním průběhu onemocnění se nejprve objeví protilátky IgM. Postupem času se tvoří IgG, které přetrvávají po celý život a poskytují ochranu proti opětovné infekci.

K jejich detekci se používají speciální lékařské testy s vysokou citlivostí. Při provádění takové analýzy jsou možné pouze dva typy výsledků: pozitivní a negativní..

Tabulka 1. Interpretace hodnot enzymového imunotestu.

VýsledekDekódování
ANTI-HAV IgM - „nebyl detekován“

ANTI-HAV IgG - „nebyl detekován“

Absence původce viru v těle / nedostatek imunity u lidí proti hepatitidě A.
ANTI-HAV IgM - "pozitivní"

ANTI-HAV IgG - "pozitivní"

Přítomnost původce v těle / nemoci byla nedávno přenesena
ANTI-HAV IgM - „negativní“

ANTI-HAV IgG - "pozitivní"

Imunita proti hepatitidě A.

Kromě detekce onemocnění může studie markeru odhalit imunitu, která se vyskytuje u osoby po hepatitidě.

Kompletní krevní obraz pro hepatitidu A.

U hepatitidy A jsou podle výsledků klinické analýzy zaznamenány následující odchylky.

Tabulka 2. Výsledky KLA u hepatitidy A.

KrvinkyIndikátory jsou normálníAbnormality při hepatitidě A.
Leukocyty (x10 až 9. stupeň na litr)Dospělí mají 4-9,5 jednotek.

Pro děti (do 3 let) - 6-17 jednotek.

Pro děti (3-12 let) - 5-11 jednotek.

Došlo k prudkému poklesu celkového počtu leukocytů.
Lymfocyty (10 až 9 stupňů na litr)Dospělí 1-5 jednotek.

Děti mají 2-9,5 jednotek.

Zvýšený počet buněk.
ErytrocytyU dospělých 1-15 mm / h

U dětí 1-12 mm / h

Zpomalení procesu separace na složky: erytrocyty a plazma
TrombocytyU dospělých 180-400 tisíc U / μl

U dětí 100-450 tisíc U / μL

Snížený počet těl, snížená srážlivost.

Podle výsledku obecného krevního testu u osoby infikované hepatitidou A bude odhalen prudký pokles hemoglobinu, pokles bílých krvinek, pokles rychlosti srážení krve.

Změna indikátorů je však možná pod vlivem dalších faktorů, proto se jako další zdroj informací používá kompletní krevní obraz.

Biochemický krevní test na hepatitidu A.

Účel vyšetření proteinového složení žilní krve je nezbytný pro získání informací o stavu těla a průběhu onemocnění. Na základě získaných údajů lze vyvodit závěry o stavu a činnosti vnitřních orgánů a důležitých tělesných systémů. Podrobná studie ukáže nedostatek vitamínů, makroživin a minerálů nezbytných pro lidské zdraví a život.

Krevní obraz pro hepatitidu A.

Chcete-li získat informace o obecném stavu těla a změnách, ke kterým došlo v játrech, bereme v úvahu následující ukazatele:

Bilirubin

Bilirubin je syntetizován v buňkách jater a sleziny během zpracování hemoglobinu. Množství bilirubinu v těle pacienta přímo závisí na stavu jater.

Když je játra poškozena infekcí, zvyšuje se hladina bílkovin. Zvýšení vázaného bilirubinu může naznačovat hepatitidu.

V normálním rozmezí je hodnota až 20,5 μmol / l. Je to vysoká hladina tohoto proteinu, který dodává pokožce nažloutlý „játrový“ odstín a ovlivňuje změnu barvy skléry.

ALT (ALaT)

ALT je protein, který je koncentrován v játrech a u zdravého člověka neopouští orgán. Při výskytu toxických podmínek, virových infekcí, akutního zánětu jaterních buněk se ALT šíří po celém těle. Současně je množství proteinu mimo stupnici v rozmezí od 500 do 3000 IU / l. Úroveň poškození jater je přímo úměrná zvýšení množství ALT.

Tento protein je důležitou složkou tkání a orgánů, včetně srdce. Normálně se obsah AST pohybuje v rozmezí 34-41 IU / l. Zvýšení hladin AST je důsledkem destrukce jaterních buněk v těle pacienta.

Bílek

U zdravého člověka jsou hodnoty albuminu mezi 35 a 50 g / l..

Celkový obsah bílkovin

U dospělých pacientů je množství celkového proteinu v normálním rozmezí - od 65 do 84 g / l. Kolísání indikátoru směrem dolů je důsledkem pozastavení funkce jater. Během zánětlivého procesu v těle dochází k vysokým celkovým hladinám bílkovin.

Jak darovat krev na hepatitidu A.

Požadavky na darování krve pro testování na hepatitidu A jsou standardní:

 • analýza se provádí výhradně na prázdný žaludek (nejméně 8 hodin od posledního jídla);
 • odmítnutí mastného, ​​kořeněného, ​​kořeněného jídla 24 hodin před studií;
 • odmítnutí pít alkohol 24 hodin před analýzou;
 • odmítnutí užívat léky 24 hodin před odběrem.

Testy na hepatitidu A umožňují diagnostikovat a předepisovat pacientovi terapii co nejdříve. Je to včasná léčba, která zaručuje rychlé zotavení bez komplikací..

Užitečné video

A kromě článku - malé informační video o hepatitidě A:

Krevní test na hepatitidu A, dekódování, biochemie

Hepatitida se může objevit z různých důvodů, ale nejčastější jsou antroponotické viry. Specifická analýza virové hepatitidy - stanovení antigenů lidské krve. Pokud důvod není skrytý ve virové infekci, použije se k diagnostice biochemická analýza hepatitidy, jejíž ukazatele reagují na poškození jaterního parenchymu.

Důvody pro postoupení výzkumu

Před předepsáním testů na stanovení hepatitidy lékař upozorní na anamnézu, identifikuje příznaky a provede vyšetření. Existují specifické příznaky:

 • jaterní žloutenka;
 • bolest v pravém hypochondriu;
 • zažívací potíže s nevolností, hořkost v ústech;
 • změna barvy výkalů - změna barvy;
 • zvětšená játra;
 • vzhled jaterních "hvězd" a dlaní;
 • moč ztmavne;
 • historie kontaktu s nosičem viru;
 • celkové zhoršení v důsledku zhoršeného využití látek pocházejících ze střeva.

Laboratorní metody výzkumu

Diagnóza hepatitidy zahrnuje několik fází.

 1. Specifická analýza, při které se stanoví protilátky - metoda ELISA - pomůže nejen najít viry, ale také ověřit patogen.
 2. Biochemie krve ukazuje hladinu aktivity virového poškození jaterního parenchymu.
 3. Genetický materiál viru je detekován technikou PCR - polymerázovou řetězovou reakcí.
 4. Obecný krevní test na hepatitidu nemá žádné specifické abnormality: v akutním procesu naznačuje zánětlivou reakci s pomalou - může to být normální.

Specifické testy na hepatitidu

K určení konkrétního viru v těle je nutné provést krevní test pomocí ELISA - enzymového imunosorbentního testu. S jeho pomocí se stanoví titr protilátek, to znamená specifické proteiny, kterými jsou virové částice dodávány. Každá hepatitida má své vlastní antigenní markery, které umožňují přesnou diagnózu.

 • anti-HAV třída M imunoglobuliny (anti-HAV IgM) - detekováno pouze 3-6 měsíců od nástupu onemocnění;
 • anti HAV třída G nebo anti-HAV IgG jsou detekovány, když proces ustoupí po 1 měsíci a po celý život, jsou přítomny u velkého počtu dospělých.

Ke stanovení diagnózy hepatitidy A se používá imunochemiluminiscenční látka, která je obdobou testu ELISA.

 • HBsAg je povrchový antigen, který je v krvi přítomen již po 3–5 týdnech od infekce a zmizí po 3–4 měsících, na jejich místo přicházejí anti-HBs;
 • HBcAg - základní antigen;
 • anti-HBc Ig M - protilátky třídy imunoglobulinu M proti základní složce;
 • HBeAg - antigen infekčnosti a je součástí HBcAg.

Kombinace anti-HBc a anti-HBs v nepřítomnosti HBsAg indikuje ústup choroby nebo předchozí infekce. Pokud jsou detekovány anti-HBs, ale HBsAg není detekován a klinický stav pacienta je mírný nebo závažný, znamená to terminální hepatitidu.

Tabulka 1. Antigeny u hepatitidy.

V rychlém průběhu s nekrózou velké části parenchymu lze detekovat pouze anti-HBs. Interpretace analýzou by měla být doprovázena hodnocením stavu pacienta.

Nejspolehlivější je anti-HBc IgM - je přítomen v krvi po celou dobu klinických projevů. Když se člověk již zotavuje, Ig M nahradí IgG a zůstane navždy.

HBeAg se používá k posouzení chronizace procesu, pokud je detekován déle než 2–3 měsíce, protože odráží replikaci viru. Lidé, kteří mají tento antigen, jsou vystaveni většímu riziku infekce ostatních.

Hepatitida C je nebezpečný virus, který se transformuje na chronický:

 • anti-HCV;
 • stanovení antigenu jiných virů pro diferenciální diagnostiku.

Hepatitida D se nevyskytuje jako jediná infekce, ale doprovází HBsAg:

 • protilátky charakteristické pro virus hepatitidy B..
 • HDAg nebo anti delta IgM.
 • anti-delta IgG

Genetické PCR testy mohou spolehlivě detekovat DNA nebo RNA virů hepatitidy.

Biochemická analýza

Biochemický krevní test na hepatitidu má vlastnosti, které jsou charakteristické pro poškození jater. Neukáže, zda jde o virovou hepatitidu, ale umožní vám zaznamenat aktivitu procesu.

Virus hepatitidy vstupuje do jaterních buněk, množí se v nich a poté je ničí. Odtamtud se do krve dostávají látky, které by tam normálně měly být přítomny minimálně. V důsledku toho dochází k poruše funkce jater, rozvíjí se intoxikace celého organismu, objevují se klinické projevy.

Nejen viry vyvolávají destrukci jaterního parenchymu, ale také alkohol, jedy, drogy, záření.

Biochemické krevní testy jater zahrnují celkový bilirubin, přímý a nepřímý, ALT, AST, albumin, alkalickou fosfatázu, thymolový test, gama-glutamin transferázu.

Tabulka 2. Srovnání enzymů při poškození jater.

Bilirubin a jeho ukazatele

Norma celkového bilirubinu u dospělého by neměla překročit 21 μmol / l. Bilirubin je součástí žluči, což odráží výměnu hemoglobinu v těle.

Nepřímý bilirubin obvykle nepřesahuje 19 μmol / l. Váže se na plazmatický albumin, který je transportován do jater pro zpracování a konjugaci s kyselinou glukuronovou, poté se změní na přímý nebo vázaný.

Jaterní buňky obsahují bilirubin spojený s kyselinou glukuronovou. U zdravých lidí nepřesahuje 3,4 μmol / l. Při hepatitidě se buněčná stěna zhroutí, do krve se uvolní hodně vázaného nebo přímého bilirubinu.

S rozvojem hepatitidy se celkový bilirubin zvyšuje na 400 μmol / l, hlavně kvůli přímé intracelulární.

Se zvýšenou hladinou bilirubinu můžeme hovořit o stupni aktivity chronické virové hepatitidy nebo cirhózy jater:

 • slabý - 21-30 μmol / l;
 • střední - 31-40;
 • výrazné - více než 40.

Pokud se během detekované hepatitidy jaterní markery v krvi prudce sníží, je to nepříznivé znamení. Označuje rozsáhlou smrt hepatocytů a ztrátu funkce jater. Takto se projevuje fulminantní nebo bleskově rychlá forma.

Alaninaminotransferáza a aspartátaminotransferáza

Enzymy ALaT a ASaT jsou indikátory poškození jater, ale ve větší míře ALT. Aspartátaminotransferáza nebo AST je charakteristická pro srdeční choroby, takže se nemusí významně zvyšovat s rozvojem hepatitidy.

ALT vykonává funkci výměny alaninu v hepatocytech. Při hepatitidě ALT stoupá na 500 U / l nebo více, zejména vrchol aktivity tohoto enzymu dosahuje během ikterického období. Jakmile žloutenka ustoupí, postupně se vrátí do normálu.

Albumin a celkový protein

Játra jsou producentem albuminu. Tato část proteinu krevní plazmy převažuje nad ostatními a plní funkci udržování onkotického tlaku, přenosu mnoha biologicky aktivních látek atd..

Normálně je množství celkového proteinu 65-85 g / l. Z toho albumin - 35-50 g / l.

Hepatitida jakékoli etiologie, cirhóza, rakovina jater vede ke snížení produkce albuminu, zatímco celkový protein může být normální kvůli dalším frakcím: imunoglobuliny, proteiny akutní fáze zánětu a další.

Pokud je albumin nižší než 25 g / l, jedná se o ohrožující stav, při kterém krev ztrácí své onkotické vlastnosti a nefunguje. U takových indikátorů albuminu je nutné rozhodnout o transfuzi této plazmatické složky..

Dalším indikátorem pro hodnocení proteinově syntetické funkce jater je albuminoglobulinový koeficient. To znamená, že hodnota albuminu se dělí údajem o obsahu globulinů, který se získá odečtením výsledku analýzy albuminu od celkového proteinu.

Normálně je koeficient albuminoglobulinu 3,5-3,0. Když klesá, hovoří o stupni poškození hepatocytů. Těžká aktivita hepatitidy odpovídá hodnotě koeficientu menší než 2.

Test na thymol

Toto diagnostické kritérium se používá pro včasnou detekci jaterní dysfunkce v pre-ikterickém období..

Test thymolu je založen na depozici proteinů krevní plazmy, konkrétně frakce globulinu.

Pokud je narušena funkce jater syntetizující bílkoviny, dochází k nerovnováze mezi albuminem a globuliny, což vede k významnému srážení a ke zvýšení zákalu roztoku během testu.

Normálně je test thymolu 0-4 jednotky. Více o analýze se dočtete v tomto článku..

V závislosti na aktivitě hepatitidy se test thymolu může zvýšit na 15 nebo více jednotek.

Norma enzymu gama glutamin transferáza u mužů je 32 U / L, u žen - 49 U / L.

GGT je zodpovědná za výměnu glutaminu. Stejně jako ALT se AST nachází v hepatocytech a při zničení buněk se uvolňuje do krve.

Obecná analýza krve

Tabulka 3. Míra UAC.

KLA nebo kompletní krevní obraz s hepatitidou nemá žádné vlastnosti. V akutní fázi dochází k těmto změnám:

 • pokles hemoglobinu, erytrocytů (přítomnost anémie);
 • zvýšení počtu leukocytů a posun vzorce k mladým lidem;
 • zvýšení rychlosti sedimentace erytrocytů;
 • snížený počet krevních destiček.

Kompletní krevní obraz nevykazuje hepatitidu, ale umožňuje kontrolovat hladinu hemoglobinu,

Kontrola srážlivosti

U onemocnění jater s poškozením buněk dochází k selhání koagulace, protože v hepatocytech se tvoří hemostatické faktory. Toto porušení vede ke krvácení. Důležité parametry hemostázy jsou:

Při hepatitidě se zvyšuje PTI, APTT po dobu delší než 45 sekund, protrombin klesá.

Příprava na analýzu

Krev pro ELISA, biochemickou analýzu a koagulogram se odebírá z žíly. To se provádí pouze na prázdný žaludek a den před porodem musíte dodržovat dietu bez zneužívání slaného, ​​kyselého, kořeněného. Nemůžete pít alkohol a pokud je to možné, neužívejte léky.

Test na hepatitidu B.

Každý rok se počet lidí s virovým poškozením jater zvyšuje přibližně o 20%. Velká část pacientů jsou zdravotničtí pracovníci, což je samozřejmě alarmující. A to navzdory skutečnosti, že vakcína proti hepatitidě B byla vyvinuta již dlouho.

Nebezpečí onemocnění spočívá v absenci příznaků na začátku onemocnění, která je doprovázena pozdní diagnostikou a závažnými komplikacemi (v 10–25% případů). Mezi nimi stojí za zmínku cirhóza, selhání jater a malignita orgánových tkání..

K obnovení funkce jater a zlepšení kvality lidského života je nutná včasná diagnostika, podle výsledků které jsou stanoveny terapeutické taktiky.

Nejčastěji diagnostikovanými typy onemocnění jsou hepatitida B a C. Za účelem vzdělávání populace o terapeutických metodách a prevenci virových onemocnění se 28. července po celém světě koná Den boje proti hepatitidě..

Diagnóza hepatitidy je založena na klinickém obrazu onemocnění, laboratorních datech a instrumentálním vyšetření.

Příznak komplex

Diagnostická opatření zahrnují především analýzu klinických příznaků onemocnění. Anamnéza je považována za důležitou součást diagnostiky. Lékař by měl vědět o profesi pacienta, jeho životním stylu, špatných návycích, pracovních podmínkách, stejně jako o minulých a chronických onemocněních.

Je důležité si uvědomit, že ve většině případů se patologie začíná projevovat tři měsíce po infekci..

V některých případech lze inkubační dobu odložit až o šest měsíců. Již v této fázi je možné laboratorní diagnostikou identifikovat virové patogeny v krvi. V této souvislosti by se měla každoročně provádět preventivní vyšetření osob z rizikových skupin pro toto onemocnění.

Lidé si často zaměňují první příznaky patologie s jinými chorobami, takže mohou kontaktovat terapeuta, revmatologa nebo dermatologa. Pacient se obává silné slabosti, sníženého výkonu, bolestí hlavy a artralgie (bolesti kloubů).

Často se zaznamenává hypertermie, bolesti těla a příznaky ikterického syndromu (zežloutnutí kůže, sliznic, ztmavnutí moči a změna barvy výkalů).

Někdy se vyrážky objevují ve formě papulí (hustých uzlíků). Jak intoxikace roste, spojuje se nevolnost, zvracení a bolest v pravém hypochondriu.

V této fázi se navíc zhoršují ukazatele biochemického krevního testu..

Na pozadí žloutenky palpací (sondováním) pravé hypochondriální zóny je odhalena hepatomegalie (zvýšení objemu jater). Zvětšená slezina (splenomegalie) se nachází vlevo.

Po skončení ikterického syndromu se pacient cítí mnohem snáze, ale jedná se pouze o klinické zlepšení stavu..

Testy naznačují jaterní dysfunkci a hepatosplenomegalie přetrvává.

Laboratorní techniky

Po analýze klinického stavu pacienta a provedení fyzického vyšetření určí lékař rozsah dalších studií. Laboratorní diagnostika hepatitidy B zahrnuje několik způsobů detekce onemocnění jater. Umožní vám zjistit příčinu poškození orgánů a vyhodnotit stupeň jaterní dysfunkce..

V současné době se koná:

PCR. Tato studie znamená polymerázovou řetězovou reakci. Laboratorní technika umožňuje posoudit virovou aktivitu a potvrdit onemocnění;

biochemie. Jedná se o nespecifickou analýzu hepatitidy B. Není schopen detekovat virový patogen, ale je nutné posoudit závažnost jaterní dysfunkce, stupeň zánětlivého procesu a také vypracovat schéma symptomatické léčby.

Identifikace markerů hepatitidy

Tato analýza je důležitou studií v diagnostice virového poškození jater. Umožňuje vám detekovat patogen a protilátky proti němu. Níže je tabulka s ukazateli, které poskytují ucelený obraz o nemoci..

HBsAgObjevuje se 1 až 12 týdnů po infekci. Pokud zmizí do 6 měsíců od data detekce, říká se, že je vyléčen. Pokud je uchováván v krvi déle než šest měsíců, signalizuje chronickou formu hepatitidy B..
IgM anti-HBc (HBcAg IgM)Nejčastěji je výskyt těchto protilátek doprovázen vymizením HBsAg. Pokud povrchový antigen zůstane na jejich pozadí, existuje nosič virové hepatitidy B..
HBcAgJaderná (jádro). Jedná se o fragment viru nukleokapsidů. Necirkuluje v krvi, je detekován v biopsiích nemocných jater.
Anti-HBcAgU akutní hepatitidy B jsou reprezentovány imunoglobuliny M (IgM). Jsou důležitým markerem aktivní hepatitidy v období, kdy HbsAg zmizí z krevního řečiště, ale protilátky proti němu se neobjevily. Následně převládá třída anti-HBcAg IgG, která nemá ochranné vlastnosti.
HBeAgJedná se o intermediární protein při syntéze virové stěny. Považováno za marker aktivní infekce. Ačkoli existují mutantní formy viru, které tento protein nesyntetizují.
Anti-HBeČasný výskyt těchto protilátek je dobrým prognostickým znamením pro zotavení..

Lidé, kteří jsou nositeli infekce, jsou obzvláště nebezpeční pro ostatní. Faktem je, že patogeny jsou v „poloaktivním“ stavu, v důsledku čehož neexistují žádné klinické příznaky, ale riziko infekce zůstává.

Po testování na hepatitidu b lze v krvi nalézt následující změny:

 • 6 měsíců po diagnostice HBsAg "+", HBeAg "+", anti-HBe "-", na pozadí vysoké hladiny DNA - takový obrázek naznačuje aktivní proces;
 • HBsAg "+", HBeAg "-", pozitivní anti-HBe s vysokými hodnotami DNA - tzv. HBe negativní hepatitida, ale o aktivitě by nemělo být pochyb;
 • HBsAg "+", HBeAg "-", pozitivní anti-HBe při nízké rychlosti replikace DNA - hovoří o asymptomatickém přenosu;
 • HBsAg „-“, anti - HBe „+“, anti - HBs „-“ - jsou charakteristické pro latentní průběh virové hepatitidy B.

PCR diagnostika

Další důležitou analýzou pro diagnostiku virového procesu v jaterních tkáních je PCR. Umožňuje detekovat DNA infekčního patogenu v krevním řečišti. Analýza umožňuje odhadnout koncentraci viru a poté dává výsledek pozitivní nebo negativní odpověď.

Pokud je během PCR detekována DNA patogenního patogenu, lékař učiní závěr o přítomnosti hepatitidy u pacienta.

Hledání DNA viru se obvykle provádí po posouzení markerů hepatitidy.

Pokud všechny testy, s výjimkou PCR, naznačují uzdravení osoby, je pacient stále nositelem virové infekce a je považován za nakažlivého (infekčního) pro lidi kolem sebe.

K posouzení nepřímých známek onemocnění jater je předepsána biochemie. Analýza zahrnuje mnoho indikátorů, které označují výkonnost žlázy..

Podle hladiny protrombinu lze posoudit závažnost zánětlivého procesu v žláze. S poklesem protrombinu pod 30% se tedy krvácení významně zvyšuje.

Čím nižší je indikátor, tím menší je šance na záchranu pacienta před krvácením. Normálně dosahuje 95-105%.

Biochemie zahrnuje následující ukazatele, podle jejichž úrovně lze posoudit stav jater:

 1. bilirubin. V případě mírného průběhu zánětlivého procesu v jaterní tkáni nepřesahuje hladina 85 μmol / l. Mírný průběh je charakterizován zvýšením indikátoru na 159. Pokud jde o těžkou hepatitidu infekčního původu, bilirubin může dosáhnout 200. Ke zvýšení hladiny dochází v důsledku přímých i nepřímých frakcí bilirubinu;
 2. ALT, AST (žlázové enzymy). Normálně nepřesahují 30-40 U / l. Při akutním zánětu jater se mohou enzymy dramaticky zvýšit. S pomalým nárůstem ukazatelů stojí za to podezření na chronické onemocnění;
 3. LDH 4, 5 - označuje destrukci hepatocytů (destrukci jaterních buněk). Přebytek více než 250 U / l je považován za patologii. V prvních 10-15 dnech ikterického období je pozorován vzestup laktátdehydrogenázy;
 4. ALF - normy indikátoru by neměly překročit 90 U / l. Během těhotenství může dojít k fyziologickému zvýšení alkalické fosfatázy. Pokud jde o patologický stav, jeho vysoký obsah v krvi je zaznamenán s poškozením žlučovodů;
 5. GLDG - označuje poškození hepatocytů. S rozvojem degenerativních procesů v žláze se zvyšuje hladina glutamátdehydrogenázy v krvi;
 6. SDH (sorbitoldehydrogenáza). Při prudkém přebytku normy (více než 1 U / l) by mělo být podezření na akutní průběh onemocnění. U hepatitidy se indikátor obvykle zvyšuje 20krát;
 7. GGT. Zvýšení indikátoru o více než 35-50 U / l naznačuje porážku jaterní tkáně;
 8. FMFA se používá k diagnostice hepatitidy a také k vyšetřování osob, které jsou často v kontaktu s hepatotoxickými látkami. Normálně je indikátor na úrovni 1 U / L. Při akutní formě zánětu žlázy se zvyšuje desetkrát. Pokud jde o pracovníky v nebezpečných průmyslových odvětvích, mají nárůst ukazatele pouze dvakrát.

Co se týče cholesterolu, albuminu a také thymolového testu, jejich změna v kvantitativním složení směrem vzhůru může naznačovat jak jaterní dysfunkci, tak onemocnění jiných orgánů..

Pro získání spolehlivých údajů z biochemické studie je nutné dodržovat některá doporučení:

 1. darování krve probíhá ráno na lačný žaludek;
 2. poslední jídlo by nemělo být pozdější než 20:00 v předvečer analýzy;
 3. tři dny před studií byste neměli konzumovat alkohol a tučné jídlo. Je také nutné kontrolovat fyzickou aktivitu, aby nedošlo k přetížení;
 4. 5 dní před diagnózou byste měli přestat užívat léky, které mohou přímo nebo nepřímo ovlivnit fungování jater.

Změny v biochemické analýze se často stávají důvodem pro testování na hepatitidu.

Instrumentální diagnostika

Dříve byla nejspolehlivější metodou pro ověření diagnózy jaterní léze biopsie. To bylo provedeno pomocí tenké jehly, která propíchla kůži v oblasti žlázy (mezi žebry). Odběr jaterní tkáně byl prováděn v lokální anestézii, protože se to považuje za poměrně bolestivou manipulaci.

K dnešnímu dni byly vyvinuty vylepšené metody diagnostiky poškození jaterní tkáně. Jednou z takových technik je elastografie. Jedná se o neinvazivní způsob hodnocení stavu jaterní tkáně, nevyžaduje analgezii a morální přípravu..

Vlastnosti

Přesnost elastografie dosahuje 99%. Doba trvání procedury je 10 minut. Pacient nejprve sedí na gauči, poté lékař začne zkoumat oblast pravého hypochondria pomocí speciálního senzoru. K diagnostice se používá přístroj Fibroscan..

Při provádění přechodné ultrazvukové fibroelastometrie se senzory instalují do interkostálních prostor. Vyzařované nízkofrekvenční vibrace v tkáních se transformují na elektromagnetické vlny. Charakteristické vlastnosti vln závisí na hustotě jaterní tkáně. Je tedy možné určit umístění postižené oblasti žlázy a také analyzovat její vlastnosti..

Odrůdy techniky

Elastografii lze provádět několika způsoby, zejména formou dynamických a kompresních studií. První technika zahrnuje slepé vyšetření, během něhož je možné identifikovat postiženou oblast žlázy a určit stupeň jejích změn.

Kompresní elastografie se provádí online mírným tlakem na kůži pravého hypochondria. Dekódování studie zahrnuje oblast postižené tkáně a hustotu žlázy. Skenování vláken lze podle potřeby opakovat. Nemá nepříznivý vliv na zdraví pacienta.

Omezení průzkumu platí pro:

 • těhotné ženy, protože účinek této diagnózy na embryo nebyl plně studován;
 • lidé s vysokým stupněm obezity kvůli nedostatečné technické způsobilosti k provedení studie;
 • pacienti s kardiostimulátorem.

Dnes existuje mnoho způsobů, jak zjistit onemocnění jater v rané fázi. Bez ohledu na to, zda bylo v krevním testu zjištěno zvýšení bilirubinu nebo bylo ultrazvukem zjištěno podezřelé zaostření v játrech, doporučuje se pokračovat v diagnostice a zjistit příčinu jaterní dysfunkce.

Kromě toho nezapomeňte na preventivní očkování, bezpečnou intimitu, rutinní vyšetření při plánování těhotenství a také opatrnost při používání žiletky někoho jiného a používání tetování..

Jak určit hepatitidu biochemickým krevním testem

 • Jak se provádí krevní test na hepatitidu?
 • Test na aspartátaminotransferázu (AST) a alaninaminotransferázu (ALT)
 • Biochemický krevní test: charakteristické změny

Krevní test na hepatitidu je důležitým ukazatelem, podle kterého můžete určit, zda má člověk tuto nemoc. Má různé etiologické etapy, a proto existují různé metody jeho detekce..

Mezi nejčastější onemocnění patří virový faktor:

Hepatitida může být také způsobena intoxikací těla, která je způsobena alkoholem a jinými různými druhy otravy.

Jak se provádí krevní test na hepatitidu?

K určení tohoto typu onemocnění je nutné darovat krev pro výzkum a detekci hepatitidy. Krev musí být darována na lačný žaludek, časový interval od posledního jídla do okamžiku porodu musí být deset hodin.

Musíte se na to připravit předem, dva dny předem: vyloučte ze stravy alkohol, ovoce, sladká, smažená, kořeněná a mastná jídla. Dvě hodiny před testem nemůžete kouřit.

Pokud jste během dne museli podstoupit ultrazvukové vyšetření, rentgen, fyzioterapii, reflexologii nebo jste užili nějaké léky, informujte o tom svého lékaře.

Výzkum byl tedy proveden a vy jste obdrželi jeho výsledky. Abyste pochopili, co je tam napsáno, potřebujete znát jeho dekódování. Dekódování nás upozorní na správnou diagnózu.

 1. U hepatitidy A se používá imunochemiluminiscenční metoda, která dokáže detekovat virus lg G. Jeho rychlost je nižší než 1 S / CO. Pokud tento indikátor překračuje normu, znamená to přítomnost této nemoci nebo předchozí infekce..
 2. U hepatitidy B lze určit přítomnost protilátek z viru LgM. Jejich přítomnost může znamenat pouze jednu věc, že ​​pacient má toto onemocnění.
 3. U hepatitidy C se používá diagnostická metoda, jako je ELISA. Normální test je, že neexistují žádné anti-HCV protilátky. Pokud jsou během první analýzy tyto protilátky nalezeny, provede se druhá studie. A v případě pozitivního druhého výsledku je pacientovi dána tato diagnóza.
 4. U hepatitidy D-G se provádí metoda ELISA, při které se stanoví protilátky proti dříve indikovaným druhům a jejich rekombinantům. Pokud studie tuto diagnózu potvrdí dvakrát, pak nemůže dojít k žádné chybě.

Nevirová hepatitida zahrnuje:

 • toxický;
 • autoimunitní;
 • radiační formy nemoci.

Jejich stanovení se provádí nepřímou metodou, konkrétně testováním na fibrinogen. To znamená, že se syntetizuje protein, který se hromadí v játrech, jeho normální hodnota by měla být od 1,8 do 3,5 g / l. Pokud se zjistí, že bílkovina je pod normálem, můžeme s jistotou říci, že pacientovi je diagnostikováno toto onemocnění a jaterní tkáň je poškozena.

Analýza pro hepatitidu A: dekódování, pozitivní, negativní, jak vzít

Analýza hepatitidy A se provádí, pokud se objeví počáteční příznaky onemocnění. Ačkoli se hepatitida A vyznačuje mírným průběhem, existují případy, kdy se proces stává chronickým a patologie je rozšířená. Tento typ hepatitidy je virový, může se přenášet mezi lidmi kontaktem, domácností, potravinami, vodou.

Co je známo o této nemoci

Hepatitida A je běžná v místech, kde je teplé podnebí a základní pravidla osobní hygieny jsou ignorována. Patogen se přenáší z infikované osoby, která vylučuje virus ve stolici. Při přenosu, ke kterému dochází fekálně-orálně, díky membránovému obalu, prostředí odolnému vůči kyselinám, virus vstupuje do střevního traktu.

Z ní pomocí průtoku krve vstupuje do jater a ovlivňuje buněčné struktury jater. Správná léčba přinese rychlé vyléčení pacienta, který bude mít celoživotní imunitu proti hepatitidě A. Preventivní opatření zahrnují používání vakcín.

Z této hepatitidy nevyplývají žádné závažné komplikace; imunitní systém si s virem často poradí sám. Lidské tělo se někdy nedokáže vyrovnat s rostoucí jaterní dysfunkcí s hepatitidou A, pak se již jedná o fulminantní nebo fulminantní typ hepatitidy, který může vést k úmrtí člověka. Pacient proto potřebuje urgentní lékařskou pomoc a léčbu nemoci..

O počátečních diagnostických opatřeních

Pokud se objeví počáteční příznaky hepatitidy A, je naléhavě nutné poradit se s lékařem. Diagnostické postupy pro pacienta jsou prováděny komplexním způsobem i laboratorní diagnostika. K nalezení markerů, které jsou nutné k rozpoznání patogenu, jsou nutné testy na hepatitidu A..

Markery jsou virové zbytky nebo s hepatitidou A má člověk již protilátky v krvi. Dekódovaná data ukážou proporce markerů a závažnost patologického procesu.

Pokud pacient potřebuje darovat krev, lze markery indikátorů detekovat na počáteční klinice hepatitidy A..

Krevní testy ukáží vysokou koncentraci imunoglobulinů (protilátek) po dobu 30 dnů po infikování pacienta. Lékař může také nařídit kompletní krevní obraz pro hepatitidu A a kompletní analýzu moči. Tyto informace vytvoří historii infekce..

Poté lékař stanoví diagnózu a předepíše léčbu. Opakované dárcovství krve pro hepatitidu A je nezbytné, aby bylo možné sledovat změněný počet markerů.

Lékařské vyšetření

Za účelem stanovení hepatitidy A lékař promluví s pacientem, provede palpační vyšetření jater a pošle k výzkumu.

Pro zjištění diagnózy jsou následující údaje pouze orientační:

 • Byl pacient v následujících měsících v zahraničí v afrických a asijských zemích, kde jsou problémy s hygienickými normami.
 • Zda jsou dodržovány hygienické standardy před jídlem, vypláchne pacient zeleninu a ovoce před jídlem.
 • Měl dotyčný kontakt s jinou osobou s hepatitidou A..
 • Měl pacient homosexuální kontakt, protože homosexuální vztahy prostřednictvím konečníku mohou způsobit hepatitidu A..

Hepatitida A často probíhá bez viditelných ikterických změn, ale lékař je povinen vyšetřit oční skléru, protože s mírným nažloutlým plakem má pacient infekci.

Provedení expresního testu

Pokud se objeví klinické projevy hepatitidy A, lékař předepíše expresní test, který detekuje látky cizí lidskému tělu, které způsobují tvorbu protilátek (antigenů) ve výkalech nebo krvi pacienta. Data tohoto testu jsou dešifrována během 15-16 minut. Protilátky proti tomuto typu hepatitidy budou detekovány v krvi.

To je výhodné v tom, že výzkum lze provádět doma, ale analýza není zcela přesná. Pacient, který prošel tímto testem, pokud je detekován pozitivní virus hepatitidy A, vyžaduje další diagnostická opatření.

Další diagnostická opatření

Mezi tyto diagnostické metody patří:

 • Provedení obecného testu moči. Uvolněný bilirubinový pigment ve žluči dodá moči světlý odstín. Zdraví lidé nemají takový pigment v moči. Nastává, když se rozpadají hepatocyty (buněčné struktury jater). Rovněž bude vysoká urobilinogenní koncentrace v moči. Pokud moč obsahuje krvinky erytrocytů, objeví se komplikované stavy.
 • Provedení obecného krevního testu. V průběhu studie bude zjištěn snížený počet krevních destiček kvůli nežádoucím změnám v játrech. Analýza také ukáže sníženou koncentraci hemoglobinu a zvýší se hladina leukocytů.
 • Studie koagulogramu, která ukáže, jak brzy se krev sráží. Pokud se parametry odchylují od normy, dochází v těle k patologickému procesu. Ošetřující lékař studii dešifruje.

Jak se připravit

Jak se nechat správně otestovat? Je možné si neodepřít svá oblíbená jídla? Je možné pít trochu alkoholu, kouřit a co léky??

K provedení studie potřebujete:

 • Darujte krev na prázdný žaludek, 8-8,5 hodiny po jídle pacienta.
 • Několik dní před studiem byste neměli jíst smažená, uzená a mastná jídla.
 • Neužívejte léky po celý den.
 • Před analýzou je zakázáno používat džusy a nápoje s kofeinem.
 • Kouření a konzumace alkoholu jsou rovněž zakázány..
 • Studie se neprovádí po rentgenovém vyšetření, ultrazvuku, fyzioterapeutických postupech.

O biochemii

Biochemická studie ukáže hladinu enzymů v játrech. Detekuje hepatitidu A dříve, než se objeví příznaky. Alaninový jaterní enzym (ALT) s aspartátem transaminázy (AST), alkalickou fosfatázou (ALP), enzym glutamyltranspeptidázy (GGT) se šíří krevním řečištěm v důsledku destrukce hepatocytů.

Někdy je známkou hepatitidy A pouze alaninový enzym. Zvýšené jsou také triglyceridy v krvi.

ELISA

Enzymatická imunoanalýza pomůže identifikovat imunoglobuliny původce hepatitidy A. U 90–93% epizod tato analýza potvrdí přítomnost markerových prvků patogenu. Markery jsou protilátky třídy M, jejichž hladina bude zvýšena již první den po infikování pacienta.

Zvýšená koncentrace markerů bude pozorována po dobu 30 dnů probíhajícího patologického procesu. Produkce imunoglobulinů nezávisí na tom, jak nemoc postupuje. Odpověď na analýzu bude připravena za 10 dní.

Polymerázová řetězová reakce

Při laboratorní diagnostice hepatitidy A může PCR detekovat koncentraci nukleových kyselin. PCR hepatitidy pomůže identifikovat virovou strukturu na genetické úrovni ještě předtím, než se objeví imunoglobuliny a projeví se patologický proces. Pro včasná diagnostická opatření je tato metoda nejpřesnější při identifikaci osob s infekcí, stejně jako v případě hromadné infekce.

Vzhledem k tomu, že analýza PCR je u hepatitidy A nákladná, není onemocnění v některých zemích diagnostikováno. Klinika patologie je prchavá a předpokládá se, že pokud imunoglobuliny vstupují do krevního řečiště, pak osoba není nakažlivá.

To je možné pouze v případě, že cesta přenosu patogenu byla fekálně-orální a samotný patogen je v lidském těle.

Pokud přepis ukazuje negativní test na hepatitidu A, je člověk zdravý. Studii dešifruje ošetřující lékař, který pacienta informuje, že má negativní nebo pozitivní PCR.

Ultrazvuková diagnostika pomůže zjistit, zda je narušena jaterní struktura, jak správný je tvar jater, který bude také informovat o projevu onemocnění. Ultrazvuk ukáže na orgánu skvrnité formace, což naznačuje vysokou echogenicitu. Těsnost jater signalizuje cirhotické změny.

Ultrazvuková diagnostika pomůže identifikovat stav jater, přítomnost onkologických procesů. Tato diagnostická metoda je předepsána při podezření na hepatitidu A a je nutné rychle potvrdit diagnózu, když lékař již má výsledky jiných laboratorních testů. Proveďte studii na prázdný žaludek, vyloučte potraviny, které tvoří plyny ve střevním traktu.

Ve srovnání s jinými zánětlivými změnami v játrech pak hepatitida A postupuje rychle a je dobře podávána terapeutickými opatřeními. Osoba nebude mít problémy s diagnostikou a léčbou.

Mělo by se však pamatovat na to, že pokud ignorujete pokyny lékaře, nepodstoupíte léčbu ve stacionárních podmínkách, pak se u pacienta vyvinou komplikované stavy, utrpí nejen játra, ale nakazí se i více než tucet dalších.

Testy na hepatitidu a přepis

Analýza hepatitidy A je jednou z důležitých studií, která určuje přítomnost protilátek proti viru v krvi člověka (metoda ELISA). Toto je první a správný krok k identifikaci, léčbě a dalšímu zotavení z nemoci..

Taková studie poskytne pozitivní výsledek i v počátečním stadiu onemocnění, takže se považuje za efektivní. Kvantitativní ukazatele analýzy pro onemocnění hepatitidou A se budou lišit v závislosti na léčbě. Podle nich lékaři určují účinnost terapie..

Jaké jsou indikace pro studii ELISA?

Nejprve si všimneme, že dnes existuje mnoho markerů různých hepatitid.

Hepatitida A je jedním z virových onemocnění jater, která se při nedodržování základních hygienických pravidel šíří z nemocného na zdravého člověka. Proto se tomu říká nemoc „špinavých rukou“..

Často se stává epidemiologickým a postihuje velké množství lidí. Ale s tím vším je hepatitida A považována za nejvěrnější lidskému tělu a je snadno léčitelná..

Úmrtnost na ni je velmi nízká a vyskytuje se v důsledku nedostatečné léčby. Po úplném uzdravení se u člověka vyvine silná imunita vůči tomuto viru. Lékař pro infekční onemocnění provede diagnostiku a na základě jejích výsledků předepíše terapii.

Analýza ELISA pomáhá identifikovat onemocnění v raných stádiích, proto je předepsána pro následující indikace:

 • klinické projevy přítomnosti viru v těle;
 • stagnace žluči v žlučových cestách;
 • změny v biochemickém krevním testu (zvýšení hladiny ALT a AST);
 • v těsné blízkosti osoby infikované virem hepatitidy A..

Pokud je tedy nemoc zjištěna u dítěte navštěvujícího mateřskou školu, je instituce uzavřena pro karanténu a všem dětem, které tuto nemoc nikdy neměly, jsou odebrány krevní testy..

Potřebujete přípravu a jak dlouho čekat na výsledek?

Krevní test na hepatitidu A se provádí odebráním testovaného materiálu pacientovi z žíly. Analýza se provádí metodou ELISA, která vyžaduje od pacienta určitou přípravu.

Studie prováděná touto metodou je velmi citlivá a určuje přítomnost protilátek v těle již před vypuknutím žloutenky při prvních klinických příznacích.

 • Krevní test k určení protilátek imunitního systému proti viru hepatitidy A v něm musí být proveden na prázdný žaludek (poslední jídlo nejpozději 8 hodin před zákrokem).
 • Je také důležité vyloučit ze stravy nejméně dva dny před porodem takové produkty jako alkohol, kořeněné, uzené, smažené a mastné složky.
 • Nedoporučuje se kouřit hodinu před zákrokem.
 • Pokud pacient užívá léky průběžně, je velmi důležité informovat o tom svého lékaře. Možná zruší jejich přijetí před krevním testem..

Takové činnosti jsou nezbytné pro dosažení správného výsledku. Dodací lhůta je přibližně jeden den.

Jiné způsoby diagnostiky

Po počátečním vyšetření lékař předepíše standardní sadu testů, které pomohou určit stupeň vývoje onemocnění a závažnost poškození jater pacienta.

 1. Analýza moči. Charakteristickými změnami v hepatitidě A bude přítomnost bilirubinu, zvýšení hodnot urobilinogenu, výskyt nízkomolekulárních plazmatických proteinů.
 2. Obecná analýza krve. Virus hepatitidy A významně snižuje hemoglobin a zvyšuje leukocyty.
 3. Krevní biochemie. Přítomnost viru v těle mění kvantitativní složení na větší stranu jaterních enzymů, alkalické fosfatázy, indikací GGT.
 4. Tyto testy na hepatitidu A musí být také provedeny na prázdný žaludek pro lepší indikaci..
 5. Hepatitida A je léčitelné onemocnění, které k diagnostice nevyžaduje složité metody, jako je biopsie.
 6. Po kontaktu s lékařem jsou předepsány všechny nezbytné testy, podle výsledků kterých je stanovena přesná diagnóza a začíná léčba..
 7. Pamatujte, že u hepatitidy A jsou játra zničitelná, takže léčba je nutná a probíhá pouze v nemocnici.

Metody diagnostiky hepatitidy A.

Detekce prvních klinických projevů hepatitidy A vyžaduje povinné diagnostické postupy. Předepsaný test na hepatitidu A potvrdí přítomnost nemoci a zabrání jejímu šíření. Infekce se snadno přenáší kontaktem v domácnosti. Stanovení správné diagnózy umožní včasnou léčbu a ušetří pacienta před komplikacemi.

Obecné informace o nemoci

Hepatitida A je nakažlivé virové onemocnění postihující játra, jehož výskyt je možný u jakékoli osoby. Díky snadnému přenosu se stává příčinou epidemií. Toto onemocnění je rozšířené v zemích s teplým podnebím a nedostatečnou hygienou. Infekce se přenáší přímo z infikované osoby, která vylučuje virus stolicí.

Hepatitida A se šíří vodou a potravinami.

Virus se přenáší orálně-fekální cestou a díky kyselinovzdorné membráně obchází žaludek a vstupuje do lumen střeva.

Ze střeva virus vstupuje do krevního řečiště, pomocí kterého vstupuje do jater a infikuje hepatocyty - jaterní buňky.

Při správné léčbě dochází k rychlému zotavení a přenesená infekce vytváří celoživotní imunitu proti hepatitidě tohoto kmene. Prevence nemocí - očkování.

Počáteční diagnóza

Výskyt prvních příznaků patologie vyžaduje naléhavou lékařskou pomoc. K diagnostice hepatitidy se používají komplexní studie a laboratorní metody. Cílem diagnostického screeningu je najít markery pro hepatitidu za účelem rozpoznání viru. Markery - fragmenty viru nebo protilátky proti němu. Dekódování analýzy ukazuje poměr markerů a stupeň vývoje onemocnění.

Markery jsou detekovány i při prvních klinických projevech infekce. Zvýšený obsah protilátek přetrvává měsíc po infekci. Lékař navíc předepisuje obecné testy krve a moči.

Shromážděná data tvoří infekční historii. Stanovte diagnózu a na základě dekódování výsledků výzkumu zvolte léčebnou metodu.

Je přiřazeno opakované vyšetření ke sledování změny v počtu markerů v průběhu času.

První kontrola

Na prvním setkání vede lékař s infekčním onemocněním rozhovor s pacientem, včetně otázek o způsobu života. Je důležité, aby lékař věděl, zda pacient nedávno navštívil asijské nebo africké země.

Objasňuje, zda je osoba dostatečně obeznámena s pravidly hygieny a zda se vyskytly případy konzumace syrových ryb. Pacient je povinen hlásit nedávné kontakty s infikovanými lidmi. Během vyšetření lékař zjistí příznaky, prohmatá játra a vyšetří oční bělmo.

Dokonce i lehký květ se žlutostí v očích naznačuje patologické procesy.

Expresní test

Když se objeví příznaky onemocnění, lékař předepíše expresní test, který stanoví antigeny virové hepatitidy A ve stolici nebo v krvi.

Dekódování testu se provede po 15 minutách a ukazuje přítomnost protilátek proti hepatitidě A v krvi. Pohodlí spočívá ve skutečnosti, že diagnostika se provádí doma, ale přesnost není 100%.

Pozitivní výsledek získaný po expresním testu vyžaduje další diagnostiku.

Jiné diagnostické metody

 • U hepatitidy A jsou diagnostikovány vysoké hladiny bilirubinu v moči.

Obecná analýza moči. Uvolněný bilirubin při hepatitidě vylučuje moč.

V moči zdravého člověka by neměly být žádné stopy bilirubinu. Bilirubin se objevuje v důsledku rozpadu jaterních buněk. Při dekódování moči se také zvýší hladina urobilinogenu.

Pokud se v moči nacházejí erytrocyty, znamená to výskyt komplikací.

Výcvik

 • Musíte provést testy na hepatitidu na prázdný žaludek, 8 hodin po jídle.
 • 2 dny před diagnózou nejezte smažená, mastná a uzená jídla.
 • Neužívejte léky během dne.
 • Zdržte se fyzického a emočního stresu.
 • Před testováním nepijte kofeinové nápoje ani džusy.
 • Před diagnostikou nekuřte a nepijte alkohol.
 • Neprovádějte krevní testy na hepatitidu po rentgenovém záření, ultrazvukové diagnostice nebo fyzioterapii.

Krevní biochemie: ukazatele analýzy pro hepatitidu A.

Biochemie je metoda diagnostiky hepatitidy, která indikuje zvýšení koncentrace jaterních enzymů. Biochemický screening detekuje onemocnění na preklinické úrovni.

Jaterní enzymy - alanin (ALT) a aspartát transamináza (AST), stejně jako alkalická fosfatáza (ALP), vstupují do krevního oběhu, když jsou zničeny jaterní buňky. Někdy jsou hladiny ALT enzymů jediným příznakem onemocnění.

Norma ALT je 35-45 jednotek na litr. U hepatitidy se zvyšuje koncentrace krevních lipidů - triglyceridů.

Bilirubin je žlučové barvivo vytvořené v plazmě v důsledku destrukce červených krvinek. Vazbou na jaterní buňky se bilirubin vylučuje z těla. Pigment v jaterních buňkách je vázán na bilirubin a v krvi je volný bilirubin.

Volný bilirubin se vyskytuje při poškození jater a vyznačuje se žlutým zabarvením kůže a očních bulv. Norma bilirubinu v krvi je 3,4-17,1 μmol na litr. Dešifrování analýzy proteinového spektra krve ukazuje pokles množství albuminu.

Normalizace parametrů transamináz naznačuje účinnost léčby.

ELISA (enzymová imunotest)

Enzymově vázaný imunosorbentní test je laboratorní diagnóza, která detekuje protilátky proti viru hepatitidy. V 90% případů metody ELISA potvrzují přítomnost virových markerů. Virové markery jsou imunoglobuliny třídy M: Virus hepatitidy A a HAV, jejichž koncentrace je pozorována již od prvních dnů infekce.

Přebytek obsahu markerů ve interpretaci analýzy přetrvává během prvního měsíce onemocnění. Protilátky proti hepatitidě A jsou produkovány bez ohledu na závažnost průběhu onemocnění, formu nebo klinické projevy. Obsah protilátek v přijatelném množství je možný po zotavení..

Dešifrování se připravuje 10 dní.

OCP analýza

Celý název metody je polymerázová řetězová reakce. Virová hepatitida není v lidské krvi obvykle detekována. PRC je laboratorní metoda pro stanovení koncentrace nukleových kyselin v krvi. Konzervativní oblast genomu viru - slouží jako definovaný fragment. Polymerázová řetězová reakce potvrzuje přítomnost onemocnění u pacienta.

Analýza je účinná v 98% případů. Metoda je vysoce přesná, ale nákladná, takže se ne vždy používá. Pomocí analýzy se stanoví citlivost viru na léky. Dešifrování výsledků analýzy pomáhá předepsat účinnou léčbu. Výsledky jsou připraveny za 4-5 hodin.

Dekódování provádí ošetřující lékař, protože normy jsou pro každého odlišné.

Léčba a prevence

Pokud diagnostika potvrdila vývoj patologie, pak jsou po chvíli předepsány opakované testy ke kontrole účinnosti terapie. Ke zvýšení koncentrace protilátek dochází po hepatitidě nebo po očkování. V ostatních případech je pozitivním výsledkem potvrzení vývoje akutní formy onemocnění a přepravy.

Když se objeví první příznaky hepatitidy, měli byste se poradit s lékařem infekčních nemocí, který vám předepíše nezbytné vyšetření a léčbu. Osoba, která má potvrzenou nemoc, podléhá izolaci a předmětům použití - dezinfekci. Aby se zabránilo masivnímu šíření nemoci, je lepší úplně dezinfikovat místnost, ve které osoba po infekci zůstala.

Léčba hepatitidy nevyžaduje použití velkého množství léků. Hlavní důraz je kladen na dodržování odpočinku v posteli, stravy a pití nejméně 3 litrů tekutin denně.

Navíc je předepsán příjem glukózy 5% ke snížení intoxikace.

V případě dlouhého období zotavení jsou pacientovi předepsány multivitamíny a enterosorbenty a příjem bifidobakterií pomůže zlepšit střevní mikroflóru.

V případě aktivního indexovaného odkazu na náš web je možné kopírovat materiály stránek bez předchozího souhlasu.

Krevní testy na hepatitidu

Hepatitida je celá skupina akutních nebo chronických zánětlivých onemocnění jater různé povahy. Provedení testů k identifikaci tohoto problému je prvním krokem při obnově.

obecný popis

Hepatitida má odlišnou etiologii a metody jejich detekce se liší.

Nejběžnější jsou taková onemocnění způsobená infekčním nebo virovým faktorem - jsou to hepatitida A, B, C, D, E, F, G, bakteriální nebo složková složka s příušnicemi, horečkami, oparem, cytomegalovirovými infekcemi, zarděnkami a dokonce i AIDS... Onemocnění může být také způsobeno toxickým faktorem (alkohol, otrava chemickými látkami nebo léky) nebo specifickým autoimunitním onemocněním.

Diferenciální diagnostické metody se studiem krevních testů jsou vybírány na základě primární diagnózy pro řadu klasických symptomatických projevů konkrétního typu problému.

Jak se bere?

Krev v tomto případě musí být darována na prázdný žaludek, deset hodin po jídle. Dva dny před zákrokem vylučujte z denní stravy alkohol, citrusové plody, ovoce, sladké, smažené, kořeněné a mastné.

Nekuřte hodinu nebo dvě před přihlášením. Pokud užíváte nějaké léky nebo jste podstoupili ultrazvukové vyšetření, rentgen, fyzioterapii, reflexologii nebo jste užívali léky během dne - nezapomeňte o tom informovat svého lékaře.

Normální výkon. Dekódování

Žloutenka typu A

Pro stanovení Ig g viru se používá imunochemiluminiscenční metoda. Norma je nižší než 1 S / CO. Překročení normy naznačuje přítomnost viru nebo předchozí infekce.

Žloutenka typu B

Hlavní metodou je stanovení přítomnosti protilátek proti tomuto viru třídy LgM v krvi. Jejich přítomnost v krvi i ve stopových množstvích (pozitivní výsledek) je základem pro diagnostiku virové hepatitidy B..

Hepatitida C.

Hlavní diagnostickou metodou je ELISA. Normou je absence anti-HCV protilátek. Pokud jsou nalezeny, provede se opakovaná diagnóza a v případě dvou po sobě jdoucích pozitivních výsledků se stanoví diagnóza „Hepatitida C“.

Hepatitida D-G

Stanoveno také klasickou metodou ELISA na přítomnost protilátek proti výše uvedeným specifickým infekčním chorobám a jejich rekombinantům v krvi. Dvojitý pozitivní vzorek je základem pro stanovení vhodné diagnózy.

Nevirová hepatitida

Nevirová hepatitida zahrnuje toxické, autoimunitní a radiační formy onemocnění. V tomto případě jsou použity nepřímé metody detekce problému. Nejoblíbenější jsou:

 1. Stanovení fibrinogenu. Tento protein je syntetizován v játrech. Normální hodnoty jsou 1,8 až 3,5 g / l. Nižší hodnota může znamenat přítomnost hepatitidy a poškození jaterní tkáně..
 2. Analýzy pro AST a ALT. Sazby jsou od nuly do 75 U / l, respektive od nuly do 50 U / l. Vyšší hodnoty mohou naznačovat přítomnost hepatitidy.
 3. Analýza pro bilirubin. Norma je od 5 do 21 μmol / l. Zvýšení hodnoty může naznačovat hepatitidu.
 4. Celkový syrovátkový protein. Norma pro dospělé je od 66 do 83 g / l. Snížené hodnoty naznačují pokles koncentrace albuminu a v důsledku toho existující hepatitidu.